Tlačová správa | Zmena v predstavenstve SSE od 1. januára 2016

4. januára 2016

JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ

Od 1. januára 2016 sa novým generálnym riaditeľom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. stal JUDr. Zdeněk Schraml.

JUDr. Zdeněk Schraml (40) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Má doktorát z finančného práva.

Vo svojej doterajšej praxi pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v Dopravnom podniku mesta Košice, kde sa venoval reštrukturalizácii a stabilizácii spoločnosti. Predtým zastával funkciu predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa v spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Aiport Bratislava, a.s., kde sa okrem samotného riadenia zaoberal stratégiou ďalšieho smerovania Letiska M. R. Štefánika. V období po ukončení štúdia prešiel viacerými riadiacimi pozíciami v štátnych inštitúciách a tiež v súkromnom sektore.