Tlačová správa | Ceny elektrickej energie a plynu pre zákazníkov Stredoslovenskej energetiky zo segmentu Domácnosti pre rok 2018, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Ceny elektrickej energie a plynu pre zákazníkov Stredoslovenskej energetiky zo segmentu Domácnosti pre rok 2018

Január 2018, v Žiline

Stredoslovenská energetika, a. s. má od 1. januára 2018 v platnosti nové cenníky pre domácnosti.

Rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa mierne zvýšila koncová cena elektriny pre domácnosti na rok 2018.

Dôvodom je najmä zvýšenie ceny komodity, ktorá tvorí približne 1/3 koncovej ceny elektrickej energie a jej vývoj na veľkoobchodných trhoch. Cena komodity medziročne stúpla až o takmer 18 %. Toto  zvýšenie ceny komodity bolo zohľadnené v cenovom rozhodnutí ÚRSO.

Celková cena za elektrickú energiu (vrátane distribučných a iných regulovaných poplatkov) je teda vyššia v priemere o 2,7 %.

Pre časť zákazníkov cena elektriny pre rok 2018 dokonca mierne poklesne. Pôjde predovšetkým o zákazníkov bývajúcich v bytoch s nízkou spotrebou elektriny.

Mierny nárast ceny sa dotkne zákazníkov, ktorí používajú elektrickú energiu na vykurovanie. V závislosti od veľkosti spotreby zaplatia mesačne asi o 2 až 4 Eurá viac. Pre väčšinu zákazníkov, žijúcich vo väčších bytoch a rodinných domoch, predstavuje nárast koncovej ceny elektrickej energie asi 60 centov mesačne. 

Čo sa týka oblasti predaja plynu, SSE napriek nárastu cien plynu na energetických burzách v roku 2017, nepristúpila k zvýšeniu svojich cien pre domácnosti. Naďalej pre svojich zákazníkov ponúka nižšie ceny plynu ako dominantný dodávateľ. Svojim zákazníkom v domácnostiach poskytuje SSE zľavu z ceny plynu až do výšky 16 %.

Stredoslovenská energetika okrem tradičných komodít elektriny a plynu, ponúka svojim zákazníkom veľké množstvo doplnkových produktov a služieb. Dostupná zákaznícka starostlivosť a kvalitný servis sú veľkou výhodou stabilného dodávateľa energií, akým SSE nepochybne je. Rôzne produkty ako napríklad šetrné LED žiarovky, poistenie SSE Opravár, rady a tipy na webe SSE pomáhajú domácnostiam znižovať účty za energie a tým ušetriť. Mobilná aplikácia Moja SSE umožňuje zákazníkom sledovať spotrebu oboch energií od SSE.

V rámci projektu „Zelená domácnostiam“ ponúka SSE inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch, ktoré tiež prispievajú k finančným úsporám.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.