Kontakty pre podnikateľov a firmy

KONTAKTY PRE DOMÁCNOSTI

Poštová adresa

Stredoslovenská
energetika a.s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Identifikačné údaje

IČO: 51 865 467
IČ DPH: SK 2120814575

Bankové spojenie: VÚB, a. s., Číslo účtu: 702 432 / 0200
Identifikačné číslo IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Kód SWIFT: SUBA SKBX

Adresa banky: VÚB Banka, a.s., Na Bráne 1, 010 43 Žilina, Slovakia

Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: SA, vložka číslo 10956/L

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.