E-služby

Od 1. 1. 2017 je zabezpečený online prenos dát o spotrebe elektriny na novom IMS portáli spoločnosti SSE Distribúcia. IMS portál je prístupný pre všetky odberné miesta pripojené na sieť SSD, ktoré sú osadené meraním typu A a IMS. Portál zároveň nahrádza funkcionalitu predchádzajúceho systému PWD-MIP.

V snahe o maximálne pohodlie našich klientov zavádzame a vylepšujeme náš zákaznícky servis práve sprístupňovaním balíčka E-služby. Prostredníctvom tohto balíčka sa snažíme uľahčovať a zjednodušovať vám prístup k informáciám. Aktivujte si naše služby a budete:

  • ako prvý vedieť o všetkých novinkách, akciách či iných zmenách v SSE,
  • mať vždy dostupnú zákaznícku starostlivosť,
  • šetriť svoj čas a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia,
  • mať vďaka portálu energetických dát prístup k detailnému sledovaniu spotreby elektriny.