Etický kódex spoločnosti, Stredoslovenská energetika

Etický kódex spoločnosti

Centrála spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., je dodávateľom elektrickej energie a plynu. Svojich zákazníkov si vážime a poskytujeme im transparentnú zákaznícku starostlivosť. Chceme byť  spoľahlivým partnerom, na ktorého sa môžu naši zákazníci vždy s dôverou obrátiť. 

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., sa zaväzuje uplatňovať princípy zrozumiteľného poskytovania úplných a pravdivých informácií a konať vždy tak, aby jej aktivity boli v súlade so  zásadami poctivého obchodného styku a dobrými mravmi.

Etický kódex spoločnosti(PDF 493,4 kB)

Etický kódex skupiny SSE Holding(PDF 846,49 kB)

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.