Kontakty pre veľkoodberateľov | SSE

Kontakty pre veľkoodberateľov

Vyberte Váš región:

 

Regionálny manažér

Mgr. Peter Palkech
E-mail: peter.palkech@sse.sk

 

Regionálny manažér

Ing. Ivan Paluga
E-mail: ivan.paluga@sse.sk

 

Regionálny manažér

Marek Miartuš
E-mail: marek.miartus@sse.sk

Manažéri pre B2B zákazníkov

Ing. Jaroslava Lacková
E-mail: jaroslava.lackova@sse.sk
Mgr. Barbora Petríčková
E-mail: barbora.petrickova@sse.sk
Ing. Marcela Stanová
E-mail: marcela.stanova@sse.sk
Ing. Ján Uhrík
E-mail: jan.uhrik@sse.sk
Ľubomír Frkáň
E-mail: lubomir.frkan@sse.sk
Ing. Michal Cimrák
E-mail: michal.cimrak@sse.sk
Zuzana Vaňová
E-mail: zuzana.vanova@sse.sk
Róbert Olšiak
E-mail: robert.olsiak@sse.sk
Mgr. Ivana Trusková
E-mail: ivana.truskova@sse.sk

Back office

Ing. Ondrej Janotka
E-mail: ondrej.janotka@sse.sk
Bc. Andrea Hozdeková
E-mail: andrea.hozdekova@sse.sk
Mgr. Katarína Ďurčáková
E-mail: katarina.durcakova@sse.sk
Mgr. Elena Martoníková
E-mail: elena.martonikova@sse.sk
Aneta Sarvašová
E-mail: aneta.sarvasova@sse.sk

Vedúci odboru Predaj B2B zákazníkom

Ing. Marián Poprenda
E-mail: marian.poprenda@sse.sk

Reklamácie a sťažnosti

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o vašu spokojnosť sa môže stať, že nebudete s našimi službami úplne spokojný. V takomto prípade neváhajte a čo najskôr oznámte svoju nespokojnosť nášmu pracovníkovi určenému pre reklamácie a sťažnosti, ktorý je zárukou nestranného riešenia situácie a veľmi rýchleho zjednania nápravy.

 

Erika Sahulová
E-mail: reklamacie.vo@sse.sk

Riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom

Ing. Patrik Vicenec
Ing. Patrik Vicenec
Email: patrik.vicenec@sse.sk

Poštová adresa

Stredoslovenská
energetika a.s.
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Identifikačné údaje

IČO: 51 865 467
IČ DPH: SK 2120814575

Bankové spojenie: VÚB, a. s., Číslo účtu: 702 432 / 0200
Identifikačné číslo IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Kód SWIFT: SUBA SKBX

Adresa banky: VÚB Banka, a.s., Na Bráne 1, 010 43 Žilina, Slovakia

Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10956/L

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.