Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť je jedným zo základných bodov, ktorým sa SSE intenzívne venuje. Ak konáme zodpovedne ako spoločnosť, znamená to, že sa správame zodpovedne a s rešpektom k zamestnancom, obchodným partnerom, regiónu, životnému prostrediu.

SSE prostredníctvom sponzoringu podporuje rôzne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti pomoci ľudom v núdzi, detské domovy a domovy sociálnych služieb. Nezabúdajú ani na organizácie, ktoré sa podieľajú na obnove kultúrneho dedičstva Slovenska alebo sa zaoberajú ochranou prírody.