Sponzoring

O podporu vášho projektu nás môžete požiadať prostredníctvom nižšie uvedenej žiadosti:

    Žiadosť nám môžete poslať poštou na adresu:

    Pri Rajčianke 8591/4B 
    010 47 Žilina 

    alebo prostredníctvom e-mailu na:

    sponzoring@sse.sk