Komunita, Spoločenská zodpovednosť, Stredoslovenská energetika

Komunita

Dobrovoľnícke aktivity

Od roku 2009 realizujeme v regióne našej pôsobnosti program dobrovoľníckych aktivít pod názvom SSE – energia, ktorá pomáha. Ponúkame pomoc organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí sa dennodenne stretávajú s nedostatkom vo finančnej alebo v materiálnej oblasti svojho života a sú vďační za akúkoľvek formu pomoci.

V priebehu rokov sme svojou prácou pomohli mnohým organizáciám s rôznym druhom činnosti. S organizáciami ako napr. Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá, Kalvária Banská Štiavnica, Združenie na záchranu hradu Šášov, Domka Žilina, Detský domov v Tornali, Klub Značkár Žilina, Centrum nájdených zvierat v Ružomberku dodnes udržiavame priateľské vzťahy a snažíme sa im pomáhať.

V roku 2018 sme začali dlhodobú spoluprácu s Charitou sv. Alžbety vo Zvolene. 

Zamestnanci SSE sa v rámci firemného dobrovoľníctva pravidelne zapájajú do celoslovenských aktivít súvisiacich s ochranou prírody ale tiež čistením miest a obcí. V rámci podpory regiónu pomáha SSE aj vo vybraných obciach v rámci stredoslovenského regiónu. Formou dobrovoľníctva realizujú zamestnanci SSE práce, ktoré si obec potrebuje, ako napríklad nátery obecných priestorov, čistenie materských škôl a jasieľ v pôsobnosti obce a iné.

Grantové programy

Nadačný fond EPH v spolupráci so skupinou SSE prináša Zamestnanecký grantový program „Energia, ktorá pomáha“ pre zamestnancov SSE na podporu regiónu, v ktorom pôsobí.
Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré prispievajú ku kvalite života. Prioritou programu je podporovať komunitné a verejnoprospešné aktivity zamestnancov spoločnosti v mieste, kde bývajú alebo pracujú alebo kde sa aktívne zapájajú do verejnoprospešných projektov.

Darovanie krvi

Spoločne so zamestnancami SSE a Národnou transfúznou službou SR pravidelne niekoľkokrát v roku darujeme najcennejšiu životnú tekutinu - krv.

Školy

SSE v rámci trvalo udržateľného rozvoja spolupracuje s univerzitami, a to predovšetkým v oblasti Trainee programu – rozvojový program našej spoločnosti určený pre študentov vysokých škôl.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.