Informácie o spoločnosti

Stredoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10328/L. Stredoslovenská energetika Holding, a. s. vlastní 100 % akcií spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (viac...)

FIREMNÁ PREZENTÁCIA SSE(PDF 1,7 MB)

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.