Obnov dom
so SSE

Získajte príspevok a ušetrite
na nákladoch na energie


Vážení zákazníci, 

momentálne pre vás pripravujeme aktualizáciu ponuky služby Obnov dom so SSE s novými podmienkami, ktoré by mali byť zverejnené 27. marca pre projekt Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nová výzva zvyšuje finančný príspevok na 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne do výšky 15 000 eur. Základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ak žiadateľ preukáže úsporu nad 60 %, získa bonus 4 000 eur.

Podľa nových podmienok bude možné podávať Žiadosti o príspevok od konca apríla, pričom celý proces bude značne zjednodušený.

Výrazne sa zrýchli posudzovanie žiadostí, napríklad nebude potrebné predkladať doklad o trvalom pobyte alebo doklady zo stavebného úradu, nebude sa vyžadovať overenie podlžnosti voči štátu. K vyplneniu žiadosti bude stačiť občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku rodinného domu. Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie bude stačiť predložiť až do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Zrealizované bude musieť byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A.

Vďaka službe Obnov dom so SSE vám pomôžeme splniť nové podmienky na získanie príspevku a realizovať konkrétne úsporné riešenia:

  • vyhotovíme energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie,
  • pripravíme energetickú štúdiu, ak si nie ste istí, aké energetické úsporné opatrenia by ste mohli zrealizovať a aké úspory vám prinesú,
  • vypracujeme chýbajúcu dokumentáciu a pomôžeme s administratívnymi náležitosťami pri podaní žiadosti o príspevok, ako i pri jeho vyplatení,
  • zabezpečíme komplexnú realizáciu úsporných riešení vhodných pre vašu nehnuteľnosť.

O všetkých zmenách a novinkách vás budeme informovať na našom webe sse.sk a prostredníctvom e-mailu.

Nemáte u nás zaevidovaný e-mail? Aktualizujte si svoje kontaktné údaje prostredníctvom nášho formulára.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.