Najčastejšie otázky k službe OBNOV DOM SO SSE, OBNOV DOM SO SSE, Produkty a služby, Domácnosti, Stredoslovenská energetika

Najčastejšie otázky k službe OBNOV DOM SO SSE

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.
 • Je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.
 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Je spôsobilý na právne úkony.
 • Nebol právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nemu vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu, ktorý bude uvádzať v žiadosti.
 • Je evidovaná na liste vlastníctva ako rodinný dom.
 • Nachádza sa na území SR.
 • Bola postavená pred 1. januárom 2013.
 • Je využívaná výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.