Integrovaný systém manažérstva

Kvalita poskytovaných služieb našim zákazníkom je pre nás prvoradá. Našim cieľom je napĺňať očakávania našich klientov v najvyššej kvalite, s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť.

Pre trvalé zlepšovanie sme zaviedli certifikovaný integrovaný systém manažérstva pre tri dôležité oblasti:

  • Systém manažérstva kvality (EN ISO 9001:2015)
  • Systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy (ISO 14001:2015)
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001:2007)

Stredoslovenská energetika, a.s.

Certifikát Naše ciele a záväzky

SSE - Metrológia, s.r.o.

Certifikát Naše ciele a záväzky