Integrovaný systém manažérstva, Informácie o spoločnosti, Stredoslovenská energetika

Integrovaný systém manažérstva

Kvalita poskytovaných služieb našim zákazníkom je pre nás prvoradá. Našim cieľom je napĺňať očakávania našich klientov v najvyššej kvalite, s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť.

Pre trvalé zlepšovanie sme zaviedli certifikovaný integrovaný systém manažérstva pre tri dôležité oblasti:

  • Systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015,
  • Systém manažérstva environmentu v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015,
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018.

Certifikát Naše ciele a záväzky

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.