Manažment spoločnosti

Predstavenstvo

Vedenie spoločnosti

  • JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
  • Mgr. Szilárd Mangult, riaditeľ divízie Obchod a služby
  • Ing. Peter Ďurmek, riaditeľ divízie Financie a služby 
  • Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania

Dozorná rada

  • JUDr. Peter Hajduček, predseda dozornej rady
  • Ing. Jozef Antošík, podpredseda dozornej rady
  • Ing. Ján Voštenák, člen dozornej rady
  • Mgr. Karol Haťapka, člen dozornej rady
  • Ing. Ivan Ivanič, člen dozornej rady
  • JUDr. Boris Balog, člen dozornej rady