Fakturačné údaje | SSE

Fakturačné údaje

Poštová adresa:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 51 865 467
IČ DPH: SK 2120814575
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Žilina, č. účtu: 702 432/0200
Identifikačné číslo IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Kód SWIFT: SUBA SKBX
Adresa banky: VÚB Banka, a. s., Na Bráne 1, 010 43 Žilina, Slovakia

Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10956/L

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.