Predmet podnikania | SSE

Predmet podnikania

SSE podniká na základe povolení vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v týchto hlavných činnostiach:

  • dodávka elektriny,
  • dodávka plynu.

Okrem uvedených činností podniká SSE na základe vydaných živnostenských a iných oprávnení v ďalších činnostiach, a to najmä:

  • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie,
  • poskytovanie energetickej podpornej služby,
  • výkon činnosti energetického audítora,
  • finančné sprostredkovanie – výkon činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

SSE je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10956/L, deň vzniku 03. 08. 2018 s predmetom činnosti tak, ako je zapísaný v Obchodnom registri.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.