Predmet podnikania

SSE podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky v týchto hlavných činnostiach:

  • dodávka elektriny,
  • výroba elektriny,
  • dodávka plynu.

Okrem licencovaných činností podniká SSE na základe pridelených živnostenských oprávnení v ďalších činnostiach:

  • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie,
  • poskytovanie energetickej podpornej služby,
  • výkon činnosti energetického audítora,
  • finančné sprostredkovanie – výkon činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.