Plánované odstávky

Pre získanie informácií o plánovaných odstávkach elektriny alebo plynu, navštívte stránku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Plánované odstávky elektriny 

Stredoslovenská distribučná, a. s.

www.ssd.sk

Východoslovenská distribučná, a. s.

www.vsd.sk

Západoslovenská distribučná, a. s. 

www.zsdis.sk

Plánované odstávky plynu 

SPP Distribúcia

www.spp-distribucia.sk