Zákaznícke centrá

Kontakty - zákaznícke centrá

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že ZC Liptovský Mikuláš bude dňa 29. 06. 2018 otvorené od 08:00 do 15:00 hod. Počas letných prázdnin dochádza k zmene otváracích hodín v ZC Liptovský Milukáš. Zmeny časov nájdete nižšie v tabuľke.  
Žilina Nám. A. Hlinku 2, 01047 Žilina
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Banská Bystrica Ul. Františka Švantnera 9, 974 01 Banská Bystrica
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Lučenec

Kubínyiho námestie 9, 984 01 Lučenec
(Navigovať)

Vysunuté pracovisko Rimavská Sobota, Svätoplukova 5, v priestoroch mestského
úradu, každý štvrtok od 8:00 - 13:00.
(Navigovať)

Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Prievidza Bojnická cesta 9, 971 01 Prievidza
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Dolný Kubín Bysterecká 2182, 026 01 Dolný Kubín
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Zvolen P. O. Hviezdoslava 16 A, 960 01 Zvolen (pri plavárni)
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Liptovský Mikuláš 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
(od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018)

Garbiarska 905 (Vedľa OC Jasná), 031 01 Liptovský Mikuláš
(Navigovať)

Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00
Liptovský Mikuláš   Garbiarska 905 (Vedľa OC Jasná), 031 01 Liptovský Mikuláš
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00

Považská Bystrica

A. Hlinku 25/30 (Centrum), 017 01 Považská Bystrica
(Navigovať)
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Moja SSE, ktorá obsahuje praktickú funkciu navigácie do vami zvoleného zákazníckeho centra.