Tlačová správa | Zelená domácnostiam, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Zelená domácnostiam

21. januára 2020
 
Už od polovice februára 2020 budú môcť domácnosti žiadať o dotácie v rámci programu Zelená domácnostiam a ušetriť až 3 400 €

Projekt Zelená domácnostiam II pokračuje. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila prvé štyri kolá, v ktorých plánuje vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna €. Už 18. februára 2020, sa budú môcť domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja, uchádzať o vydanie poukážok na tepelné čerpadlá, v celkovej hodnote až 3 milióny €. Táto čiastka je určená najmä pre domácnosti, ktorým sa minulý rok nepodarilo získať poukážku na tepelné čerpadlá.

V ďalších kolách sa bude možné uchádzať o poukážky na kotly na biomasu, slnečné kolektory a nakoniec na fotovoltické panely. V prvých štyroch kolách odhaduje SIEA vydať viac ako 2 300 poukážok. Za rok 2019 SIEA preplatila viac ako 5 100 poukážok. A overovanie podaných žiadostí stále nie je ukončené. 

Podpora na jednotlivé zariadenia je rovnaká ako v roku 2019. Pri rodinných domoch je to maximálne 3 400 € na tepelné čerpadlá, 1 750 € na slnečné kolektory, 1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, sú dnes dostupné takmer pre každého. Domácnosti, si vďaka nim dokážu vyrobiť elektrinu alebo teplo, ktoré môžu využiť na vykurovanie, pripojenie domácich spotrebičov či ohrev vody. Ročne tak dokážu šetriť až desiatky eur. Mnohé domácnosti však odrádza výška investície. Pri rozhodovaní sa o investícii, sa môže domácnosť obrátiť priamo na Stredoslovenskú energetiku.  Za doterajšie trvanie projektu má SSE za sebou niekoľko stoviek úspešne realizovaných inštalácií.

Domácnosti prejavujú záujem o konkrétne zariadenie, ktoré pre seba považujú za najvhodnejšie. Každá domácnosť je však individuálna a svoje náklady vníma rozdielne. Pred výberom zariadenia si treba uvedomiť, čo tvorí najväčšiu časť rozpočtu domácnosti. Je to elektrina využívaná na vykurovanie, ohrievanie vody alebo na iné? S výberom vhodného zariadenia vie pomôcť SSE špecialista. Na základe individuálneho prístupu poradí domácnosti to najlepšie riešenie na mieru. Tým zabráni inštalácií zariadenia s nedostatočným výkonom, prípade jeho predimenzovaniu, čo v konečnom dôsledku navyšuje náklady na takéto zariadenie.

SSE zároveň dokáže zastrešiť celý servis. A to od administratívy spojenej so žiadosťou o poukážku až po realizáciu a inštaláciu zariadenia. Zabezpečí obhliadku nehnuteľnosti, preverí stav priamo na mieste inštalácie ako aj technickú možnosť realizácie navrhovaného riešenia. Zároveň vie poskytnúť zákazníkovi aj ďalšie služby spojené so znížením nákladov na energiách. Cieľom SSE je navrhnúť zákazníkovi čo najlepšie riešenie, ktoré zodpovedá jeho skutočnej potrebe.

Domácnosti sa často obávajú zložitej inštalácie a stavebných zásahov do ich rodinného domu. Inštalácia takéhoto zariadenia však trvá spravidla 1 deň a takmer nezasahuje do konštrukcie nehnuteľnosti. Stačí si na www.sse.sk/zelena, objednať nášho špecialistu, ktorý Vám poradí, pomôže a usmerní nie len vo výbere samotného riešenia ale aj ďalších otázok.

Po uvedení zariadenia do prevádzky, používateľa zaškolí odborník zo SSE. Vysvetlí jeho funkčnosť a dodatočné nastavenia. Prevádzka nie je náročná a zvládne ju každý užívateľ. Samotné zariadenie je pre zákazníka pripravené tak, aby fungovalo takmer automaticky.

V prípade záujmu o získanie poukážky, výpočtu predbežných nákladov a úspory, je možné využiť kontaktný formulár zverejnený na web stránke spoločnosti www.sse.sk/zelena.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.