Tlačová správa | Vyjadrenie SSE k novej vyhláške URSO, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Vyjadrenie SSE k novej vyhláške URSO

17.2.2017

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) informuje svojich zákazníkov, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) vydal novú vyhlášku o cenovej regulácii v elektroenergetike. Novou vyhláškou, účinnou od 10. februára 2017, sa mení štruktúra sadzieb späť na úroveň z roku 2016. 

SSE, rovnako ako ostatní dodávatelia, momentálne čaká na vydanie nových cenových rozhodnutí, ktoré majú zachovať stav z roku 2016. Pre zákazníkov zo segmentu domácností by to malo znamenať návrat k pevnej mesačnej platbe za odberné miesto bez ohľadu na počet fáz. Pre zákazníkov zo segmentu podnikatelia a samosprávy by malo dôjsť k úprave poplatkov podľa veľkosti hlavného ističa na úroveň roku 2016. Výška týchto poplatkov zatiaľ nie je známa.


Vzhľadom na momentálne prebiehajúce cenové konanie nemôže SSE zrealizovať medializované zmeny, nakoľko nie sú schválené a platné. Doteraz vystavené faktúry a zálohové platby sú tak stále v platnosti. SSE ale zároveň ubezpečuje svojich zákazníkov, že ihneď po vydaní nových cenových rozhodnutí, ktoré stanovia nové ceny a poplatky za distribúciu, bude v ich zmysle postupovať. Dotknutým zákazníkom bude následne prepočítaná výška zálohových platieb podľa nových cien, pričom prípadné rozdiely v zálohových platbách budú vrátené, resp. zúčtované v najbližšom období. 

SSE bude okamžite po vydaní nových cenových rozhodnutí so zákazníkmi aktívne komunikovať. Dovtedy preto nie je potrebné, aby zákazníci kontaktovali SSE so svojimi požiadavkami a podnetmi súvisiacimi s faktúrami a preddavkovými platbami. Tie budú realizované zo strany SSE automaticky. SSE sa zároveň ospravedlňuje svojim klientom za dočasne zníženú dostupnosť svojich zákazníckych liniek, a to napriek ich personálnemu posilneniu. Uvedomuje si zložitosť situácie a prosí svojich zákazníkov o trpezlivosť a zhovievavosť.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.