Tlačová správa | Vratky z platieb za plyn pre zákazníkov SSE, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Vratky z platieb za plyn pre zákazníkov SSE

20. január 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky bude odberateľom plynu od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. vyplácať plynové vratky na prelome januára a februára 2016 prostredníctvom poštových poukazov na pobočkách Slovenskej pošty. Rozsah sumy je podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 74/2016 od 10 € až do 165 €. 

Pre získanie vratiek nemusia odberatelia plynu od spoločnosti SSE, a.s. urobiť nič. Na adresu svojho trvalého bydliska dostanú list s poštovou poukážkou, na ktorej bude uvedená suma, ktorú si môžu vyzdvihnúť na pošte v priebehu 60 dní. 

Vratky z platieb za plyn boli priznané odberateľom s tarifou D1 až D3, ktorí mali k 1. novembru 2015 uzavretú so svojím dodávateľom plynu platnú zmluvu o dodávke plynu, a to nasledovne:

  • pri tarife D1, ktorá sa využíva len na varenie je výška vratky stanovená paušálne na 10 €
  • pri tarife D2, ktorá sa využíva na ohrev vody a tarife D3, ktorá sa využíva na kúrenie sa výška vratky bude odvíjať od spotreby na odbernom mieste. Jej hodnota bude v priemere
    6 % z ročnej platby za plyn.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.