Tlačová správa | Záujem Slovákov o slnečné panely a tepelné čerpadlá prudko stúpol, Tlačové správy, Médiá, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Tlačová správa | Záujem Slovákov o slnečné panely a tepelné čerpadlá prudko stúpol

Žilina, 27. júl 2022

Zvyšovanie cien energií, rastúca inflácia a aj napätá situácia za slovenskou východnou hranicou vyvolávajú u Slovákov neistotu a obavy zo zvyšujúcich sa nákladov na pokrytie spotreby energií. Snaha znižovať svoje náklady na energie a ušetriť sa prejavuje zvýšeným záujmom o využívanie zelených zdrojov energií.

Rapídne stúpa záujem o fotovoltiku aj tepelné čerpadlá

„Dlhodobo pozorujeme najväčší záujem o vlastnú výrobu elektriny fotovoltickými panelmi. Ich podiel tvorí pri našich realizáciách až 90 %. Oproti minulému roku sa pritom záujem o fotovoltické panely zvýšil až päťnásobne,“ vysvetľuje Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom zo  Stredoslovenskej energetiky.

Fotovoltické panely dokážu premeniť slnečnú energiu na elektrinu, a tak si vďaka nim domácnosti zabezpečia nezávislý zdroj energie. Zároveň znížia spotrebu zo siete, za ktorú by museli platiť. „V závislosti od využívania elektriny v domácnosti, respektíve po úprave správania, aby spotreba elektriny prebiehala viac v čase jej výroby, je možné pokryť 30 – 80 % spotreby elektrinou zo slnka,“ hovorí Michal Jaloviar.

Pod vplyvom neistej situácie týkajúcej sa dodávok zemného plynu sa v posledných týždňoch zvyšuje medzi zákazníkmi Stredoslovenskej energetiky záujem aj o tepelné čerpadlá, ktoré dokážu úplne nahradiť plynový kotol. „Tepelné čerpadlá vzduch – voda sú relatívne jednoduché pri výmene plynového zdroja a prevádzka je efektívna. Záujem o ne sa medziročne zvýšil na dvojnásobok,“ približuje Michal Jaloviar.

Rozmach aj medzi podnikateľmi

Aktuálne vývoje v cenách energií spolu s vývojom nových technológií zvyšujú záujem o výrobu energie z obnoviteľných zdrojov aj v podnikateľskom sektore. „Vojna na Ukrajine akceleruje dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie, keďže v mysli potenciálnych investorov rezonuje obava z vývoja cien energií do budúcna a taktiež neistota, či bude dostatočne dostupný a likvidný najmä zemný plyn,“ vysvetľuje Roman Zelník, riaditeľ sekcie Nákup a manažment portfólia SSE.

Na výrobu zelenej energie sa momentálne na Slovensku najviac využívajú vodné elektrárne, časom však bude zrejme ich pôvod rozmanitejší. Okrem výstavby prvých väčších veterných parkov sa podľa neho diskutuje aj o prvých geotermálnych elektrárňach. Iný projekt zameraný na výrobu takzvaného zeleného vodíka zas počíta s výrobou elektriny z biomasy.

Cesta k energeticky zelenému Slovensku ešte potrvá

Vďaka výrobe zelenej energie môže byť Slovensko energeticky sebestačnejšie a nezávislejšie. Ide však o dlhodobý proces, ktorý si vyžiada dlhší čas. „Slovenská energetika sa bez klasických technológií výroby energie – teda výroby z jadra, plynu a uhlia, ešte dlho nezaobíde. Celkový energetický mix dodávateľov elektriny na Slovensku hovorí, že tieto technológie tvoria viac ako 70 % celkovej dodanej elektriny pre koncových zákazníkov,“ približuje Roman Zelník zo SSE.

Táto hodnota sa však bude v nasledujúcich rokoch s najväčšou pravdepodobnosťou znižovať v prospech zelenej energie, a to tak pod vplyvom aktuálneho stavu, ako aj smerovaním Európskej únie. „Obnoviteľné zdroje energie sú a budú jedným z najdynamickejších segmentov európskej, a teda aj slovenskej energetiky,“ konštatuje Roman Zelník. 

Voda, vietor alebo slnko sú nielen v podstate nevyčerpateľné zdroje energie dostupné priamo na území Slovenska, ale v prípade domácností dokážu aj podstatne znížiť platby za elektrinu či plyn. Súčasná zložitá situácia tak môže Slovensko v oblasti využívania ekologických obnoviteľných zdrojov energií posunúť výrazne vpred.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.