Dokumenty na stiahnutie

Zmluvný vzťah

* pri zmene odberateľa je potrebné uzatvoriť Zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, link na dokument je dostupný v Žiadosti o zmenu odberateľa na úvodnej strane

Cenníky

Obchodné podmienky

Dodávka poslednej inštancie

Prevádzkovatelia distribučnej sústavy

Legislatíva