Prejsť s elektrinou k SSE | SSE

Prejsť s elektrinou k SSE

Chcete zmeniť aktuálneho dodávateľa elektriny?

Vlastním nehnuteľnosť a chcem prejsť s elektrinou k SSE

Máte aktívnu zmluvu s iným dodávateľom a rozhodli ste sa prejsť do SSE? Vážime si váš záujem.
Ak je aktuálna zmluva u iného dodávateľa vedená na vaše meno postupujte nasledovne:

1

Overte správnosť údajov (EIC, adresu odberného miesta, sadzbu, istič).

 

2

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho zákazníckeho centra SSE.

1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny Regulovaná

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Tento formulár vypĺňa nový zákazník.

2

Splnomocnenie na úkony spojené so zmenou dodávateľa

Splnomocnenie je potrebné vypísať troch vyhotoveniach.

logo SSE

PDF  
3

Na základe podpísaných dokladov zaevidujeme vaše údaje do zákazníckeho systému.

4

Výpoveď zmluvy starému dodávateľovi podáme v predstihu, podľa viazanosti, výpovednej lehoty aktuálnej zmluvy a platnej legislatívy.

5

Po výpovedi zmluvy spustíme zmenu dodávateľa, a to najneskôr na 21. deň pred požadovaným dňom prihlásenia zmluvy.

6

Po úspešnej zmene dodávateľa vám zašleme potvrdenie o účinnosti zmluvy, uvítací list, technickú špecifikáciu odberného miesta a rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

Pôvodný dodávateľ vám k dátumu ukončenia zmluvy zašle Faktúru ukončeného odberu.

V prípade, že bude zmena dodávateľa neúspešná, budeme vás informovať o dôvodoch a môžeme vás požiadať o doplňujúce údaje alebo iné doklady, aby sme sa mohli o vašu priazeň uchádzať opäť v budúcnosti.

Som novým vlastníkom nehnuteľnosti a chcem prejsť s elektrinou k SSE

Ste novým vlastníkom a rozhodli ste sa prejsť do SSE? Vážime si váš záujem.
Ak je aktuálna zmluva u iného dodávateľa vedená na meno pôvodného majiteľa, vy ste nový vlastník a vybrali ste si SSE, a. s., postupujte nasledovne:

1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zaslania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho zákazníckeho centra SSE.

1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny Regulovaná

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Tento formulár vypĺňa nový zákazník.

2

Splnomocnenie vyplnené na pôvodného odberateľa

Splnomocnenie je potrebné vypísať a podpísať v troch vyhotoveniach.

Ak je pôvodný odberateľ zosnulý, podpisuje sa nový odberateľ v zastúpení.

logo SSE

PDF  
3

Splnomocnenie vyplnené na nového odberateľa

Splnomocnenie je potrebné vypísať a podpísať v troch vyhotoveniach.

logo SSE

PDF  
4

Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy

(platí pre odberné miesta, ktoré spadajú do územia pôsobnosti SSD, a. s.).

Ide o tlačivo distribučnej spoločnosti. Tlačivo nájdete na webových stránkach PDS.

logo SSD

?

Tento formulár vypĺňa nový zákazník 1x.

5

Žiadosť o zmenu odberateľa v SSD

(platí pre odberné miesta, ktoré spadajú do územia pôsobnosti SSD, a. s.).

Ide o tlačivo distribučnej spoločnosti. Tlačivo nájdete na webových stránkach PDS.

logo SSD

?

Tento formulár vypĺňajú obidvaja zákazníci 1x.

 

POZOR:

  • Ak je aktuálna zmluva vedená na meno inej osoby, priložte relevantný doklad k zmene, napr. kópiu listu vlastníctva, kúpno-predajnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
  • Ak je pôvodný odberateľ zosnulý, priložte relevantný doklad, napr. kópiu úmrtného listu, kópiu listu vlastníctva, kúpno-predajnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
  • Ak má uvedená nehnuteľnosť viac spoluvlastníkov, k dokladom priložte súhlas všetkých spoluvlastníkov potvrdený ich podpismi.
2

Na základe podpísaných dokladov vo vašom mene oslovíme aktuálneho dodávateľa elektriny a k najbližšie možnému termínu vybavíme celý proces za vás a bez akýchkoľvek poplatkov.

3

Po úspešnej zmene dodávateľa vám zašleme potvrdenie o účinnosti zmluvy, uvítací list, technickú špecifikáciu odberného miesta a rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.