Premeňte svoju domácnosť na zelenú | SSE

Myslite na ekológiu so Zelenou energiou od SSE

Ekológia naberá na význame. Stále viac ľudí sa zamýšľa nad tým, ako svojím konaním ovplyvňujeme prostredie okolo nás, aj nad tým, v akom stave prenecháme tento svet ďalším generáciám. Silnejú trendy na minimalizáciu konzumu, na predchádzanie vzniku odpadu, sledujeme vlastnú uhlíkovú stopu...

Zodpovedný prístup a úsilie žiť v súlade s pravidlami trvalo udržateľného rozvoja je namieste, pretože životné prostredie je dnes ľudstvom skúšané viac ako kedykoľvek v doterajšej histórii. Emisie skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, sú toho zrejme najvypuklejším príkladom a ich negatívny efekt na klímu a stav prírody už nespochybňujú ani tí najväčší popierači vývoja.

Krok správnym smerom

To, že mnohí z nás sú ochotní správať sa ekologickejšie, výrazne obmedziť svoju spotrebu, ale na druhej strane si napríklad priplatiť za zdravé potraviny či kvalitný produkt lokálneho výrobcu, ukazuje, že to s nami – ako ľudským spoločenstvom – ešte nemusí byť také zlé. Zodpovedných pribúda a všetkých spája spoločná motivácia – snaha nepodieľať sa na deštrukcii, ale naopak osobne prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia. Je skvelé, že možnosť rozhodnúť sa pre ekologickejší variant sa už ponúka aj v oblasti dodávok elektriny. Až tri štvrtiny dodávok elektriny na Slovensku pochádzajú z konvenčných – neobnoviteľných zdrojov, teda najmä z jadrových, plynových a uhoľných elektrární. Podiel zelenej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä z vody, slnka a biomasy, predstavuje len okolo 25 %.

Nová služba Zelená energia od SSE (Stredoslovenská energetika, a. s.), vám umožňuje pokryť svoju spotrebu energie elektrinou, ktorá bola vyrobená výhradne z obnoviteľných zdrojov a priamo na Slovensku.

Ako to funguje?

Nedávne zmeny v našej energetickej legislatíve zaviedli inštitút vydávania záruk pôvodu elektriny. Tie sú na jednej strane nástrojom na podporu čistej výroby elektriny a na strane druhej sú pre spotrebiteľa zasa garanciou toho, že elektrina bola vyrobená naozaj ekologicky. Požiadať o vydanie záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) môže totiž iba elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Záruku pôvodu vydáva výrobcom zelenej elektriny lokálny organizátor trhu, ktorým je na Slovensku OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Následne ich kupuje dodávateľ energie, teda SSE, pre svojich zákazníkov.

Každý, kto sa pre odber elektriny z takýchto zdrojov (OZE) prostredníctvom služby Zelená energia od SSE rozhodne, tak prispieva k tomu, aby mohli naši výrobcovia čistej elektriny fungovať, prosperovať a svoju produkciu čistej zelenej elektriny aj postupne zvyšovať.

Nie je elektrón ako elektrón?

Dodávka energie zo slovenských obnoviteľných zdrojov je zákazníkovi, ktorý si službu Zelená energia od SSE objedná, garantovaná na 100 %.

Iste, môžete namietať, že takáto služba nezaručí, že domáce spotrebiče bude poháňať len ekologická elektrina vyrobená napríklad z vody, pretože nikto nedokáže zabezpečiť, aby do vašich zásuviek pritiekli káblami len tie „správne“ elektróny zelenej elektriny.

Treba uznať, že máte pravdu. Rozvodná sústava elektrickej energie je spoločná pre obnoviteľné aj klasické, konvenčné zdroje elektriny, ,,mieša“ sa v nej elektrina vyrobená všetkými druhmi elektrární od atómových až po slnečné. Jednotlivé elektrizačné sústavy sú naprieč Európou vzájomne poprepájané, a tak je celkom možné, že ráno si kávu pripravíte aj vďaka elektrónom z rakúskych veterných parkov, obed si uvaríte aj s elektrinou z českých fotovoltických parkov a večeru zasa napríklad čisto vďaka energii z Vodného diela Gabčíkovo. 

To však nie je podstatou služby Zelená energia od SSE. 100 % garancia znamená, že dodávateľ energie nakúpi elektrickú energiu od výrobcu z OZE pre všetkých svojich zákazníkov využívajúcich službu Zelená energia od SSE minimálne v takom množstve, ktoré úplne pokryje ich ročnú spotrebu. Zvýši sa tak podpora výrobcov čistej elektrickej energie a rastúci dopyt po zelenej elektrine bude stimulovať jej ďalší rozvoj.

Slovenské elektrárne (https://www.seas.sk/o-nas/zivotne-prostredie/ochrana-ovzdusia/produkcia-emisii-do-ovzdusia/) uvádzajú, že v roku 2020 na 1 kWh vyrobenej elektriny pripadlo 76,3 g (na 1 MWh zasa 76,3 kg) tzv. špecifických emisií CO2. Špecifické emisie CO2 sú emisie prepočítané na celkovú elektrinu dodanú do elektrizačnej sústavy SR za daný rok. Príkladom môže byť typická štvorčlenná rodina bývajúca v panelákovom byte, ktorej priemerná ročná spotreba elektriny predstavuje okolo 2,2 MWh. Táto priemerná ročná spotreba elektriny bez zeleného certifikátu by predstavovala produkciu asi 167,86 kg emisií CO(2,2 MWh*76,3 kg/MWh). So Zelenou energiou od SSE takáto domácnosť získava garanciu, že jej spotreba je krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov, teda bez emisií CO2.Vyprodukované emisie z takejto spotreby sú 0 kg CO2. Ak domácnosť elektrinou aj vykuruje, úspora v emisiách COje, samozrejme, násobne vyššia. A predstavte si, že sa pre Zelenú energiu od SSE rozhodnú aj niektorí vaši susedia v paneláku.

Krok k zelenšej budúcnosti môžete spraviť aj vy. Viac informácií nájdete na sse.sk/zelenaenergia.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.