Ceny a sadzby elektriny | SSE

Ceny a sadzby elektriny

Vyberte si vhodnú sadzbu a ušetrite náklady na elektrinu vo vašej domácnosti. Výber vhodnej sadzby je základom zníženia platieb za elektrinu na vašom odbernom mieste.

Vyberte si vhodnú sadzbu a ušetrite náklady na elektrinu.

Sadzby za dodávku elektriny 

Sadzby za dodávku elektriny - vyberte si vhodnú sadzbu

Prehľad sadzieb 

Sadzba za dodávku elektriny

Typ sadzby 

Pre koho je sadzba vhodná

DD1

jednopásmová

Pre domácnosti s nízkou spotrebou, ktoré využívajú elektrinu na osvetlenie a bežné domáce spotrebiče.

DD2

jednopásmová

Pre domácnosti s vyššou spotrebou, ktoré využívajú elektrinu na osvetlenie a bežné domáce spotrebiče, ako je chladnička, umývačka, mikrovlnka, práčka, televízor, vysávač, rýchlovarná kanvica a pod.

DD3

dvojpásmová

Pre domácnosti s elektrickými spotrebičmi, kde je predpokladaná vyššia spotreba v noci. Nízka tarifa je poskytovaná spravidla denne od 22:00 hod.
do 06:00 hod.

DD4

dvojpásmová

Pre domácnosti, ktoré používajú na ohrev teplej vody elektrické akumulačné spotrebiče a nabíjacie stanice pre elektromobily.

DD5

dvojpásmová

Pre domácnosti s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, v ktorých sa na varenie, vykurovanie aj ohrev teplej vody používa len elektrina alebo pre domácnosti s nabíjacou stanicou pre elektromobily.

DD6

dvojpásmová

Pre domácnosti s tepelným čerpadlom, v ktorých sa na varenie, vykurovanie aj ohrev teplej vody používa len elektrina alebo pre domácnosti s nabíjacou stanicou pre elektromobily.

DD7

dvojpásmová

Pre chaty a chalupy využívané len cez víkendy.

DD8 dvojpásmová

Pre domácnosti, ktoré používajú na vykurovanie a ohrev teplej vody elektrické akumulačné spotrebiče.

Štruktúra sadzieb je upravená na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0066/2024/E zo dňa 19. 12. 2023.

Poplatok za zmenu sadzby

Poplatok za zmenu sadzby

* 24 eur s DPH – Dochádza k zmene v informačných systémoch distribútora. Poplatok sa vzťahuje len na odberné miesta, ktoré majú zavedený Inteligentný merací systém (IMS).
** 66 eur s DPH – Na odbernom mieste dochádza k výmene elektromera z jednotarifného na dvojtarifný alebo opačne.
*** 43,20 eur s DPH – Na odbernom mieste dochádza k výmene/prestaveniu pomocného prístroja (hromadného diaľkového ovládania alebo prepínacích hodín).


Uvedené poplatky sú uvedené v súlade s platným Cenníkom služieb dodávateľaCenníkom služieb spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dovoľujeme si vás tiež informovať, že v závislosti od reálne vykonaných úkonov na odbernom mieste, technického stavu odberného miesta alebo typu a funkcionality inštalovaných elektrických zariadení môže dôjsť k zmene vyššie uvedených poplatkov. Určenie poplatkov je výhradne v kompetencii prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Poplatky pre odberné miesta, ktoré sa nachádzajú na území západného alebo východného Slovenska, si môžete overiť priamo u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.