Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE

Snažíte sa o zdravý životný štýl a ekologickú domácnosť? Ak je vám blízka ekológia, separovanie odpadu či ochrana prírody a uprednostníte prírodný produkt pred priemyselne spracovaným, zaiste patríte do stále sa rozrastajúcej skupiny obyvateľov našej planéty, ktorým jej osud nie je ľahostajný.

Vedeli ste, že svoje úsilie o ekologickú domácnosť môžete posunúť ešte o úroveň vyššie a rovnako zodpovedne uvažovať aj o dodávke elektriny? Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) prichádza na trh s novým produktom. Domácnosti, ktoré od SSE odoberajú elektrinu, si môžu od marca vybrať jej ekologickejší variant.

Nová služba Zelená energia od SSE vám umožní odoberať elektrinu, ktorá bola vyrobená výhradne na Slovensku z obnoviteľných zdrojov (OZE), najmä z vody, slnka a biomasy. Zelená energia od SSE pritom bude vašu práčku, umývačku či televízor poháňať rovnako spoľahlivo ako tá z konvenčných zdrojov a všetky spotrebiče v domácnosti sa stanú so zelenou elektrinou o niečo ekologickejšie.

Podiel zelenej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie predstavuje asi 25 % z celkovej výroby elektriny u nás. Preto ak sa pre dodávku z takýchto zdrojov rozhodnete, prispejete k tomu, aby mohli naši slovenskí výrobcovia čistej elektriny fungovať, prosperovať a svoju produkciu zelenej energie aj postupne zvyšovať.

Dodávka zelenej elektriny z takéhoto zdroja je zo strany SSE garantovaná na 100 %. Umožňujú to takzvané záruky pôvodu, ktoré sa pred časom dostali aj do našej energetickej legislatívy. Požiadať o vydanie takýchto záruk môže iba elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Záruku pôvodu vydáva výrobcom zelenej elektriny lokálny organizátor trhu, ktorým je na Slovensku OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Následne záruky kupuje dodávateľ energie, teda SSE, pre svojich zákazníkov. Ak odoberáte elektrinu od SSE a rozhodnete sa pre službu Zelená energia od SSE, Stredoslovenská energetika garantuje, že celých 100 % spotreby vašej domácnosti bude pokrytých elektrinou vyrobenou na Slovensku obnoviteľnými zdrojmi energie. Za dvojeurový mesačný doplatok k štandardným platbám za dodávku elektriny sa tak vaša domácnosť posunie v pomyselnom ekologickom rebríčku na vyšší stupienok.

Dvojnásobné úspory pre planétu

Hoci elektrina je pre nás takou absolútnou samozrejmosťou, že nad jej dodávkou sa nezvykneme zamýšľať, už sme si zvykli, že k jej spotrebe treba pristupovať obozretne. Šetrenie energiou pritom nemusí znamenať len úsporu v kWh, môže mať aj podobu ušetrených emisií CO2, ktoré sa nedostanú do ovzdušia.

Slovenské elektrárne (https://www.seas.sk/emisie-co2) uvádzajú, že v roku 2020 na 1 kWh vyrobenej elektriny pripadlo 76,3 g (na 1 MWh zasa 76,3 kg) tzv. špecifických emisií CO2. Špecifické emisie CO2 sú emisie prepočítané na celkovú elektrinu dodanú do elektrizačnej sústavy SR za daný rok. Príkladom môže byť typická štvorčlenná rodina bývajúca v panelákovom byte, ktorej priemerná ročná spotreba elektriny predstavuje okolo 2,2 MWh. Táto priemerná ročná spotreba elektriny bez zeleného certifikátu by predstavovala produkciu asi 167,86 kg emisií CO(2,2 MWh*76,3 kg/MWh). So Zelenou energiou od SSE takáto domácnosť získava garanciu, že jej spotreba je krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov, teda bez emisií CO2. Vyprodukované emisie z takejto spotreby sú 0 kg CO2. Ak domácnosť elektrinou aj vykuruje, úspora v emisiách COje, samozrejme, násobne vyššia. A predstavte si, že sa pre Zelenú energiu od SSE rozhodnú aj niektorí vaši susedia v paneláku. 

So Zelenou energiou od SSE:                   

  • získate 100 % garanciu, že elektrina, ktorú spotrebúvam, pochádza zo slovenských obnoviteľných zdrojov energie,
  • výrazne prispejete k ochrane nášho životného prostredia, 
  • aktívne pomôžete znižovať negatívne vplyvy človeka na globálnu klímu,
  • podporíte rozvoj zelených elektrární,
  • zmysluplne využijete 2 eurá na pomoc prírode,
  • zariadite aktiváciu služby jednoducho a bez starostí

Krok k zelenšej budúcnosti môžete spraviť aj vy. Viac informácií nájdete na sse.sk/zelenaenergia.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.