SSE Opravár

Rýchla pomoc pri haváriách a poruchách spotrebičov, zabuchnutých dverách či iných nepredvídateľných situáciách vo vašej domácnosti.

 

Vyhoreli vám ističe alebo sa vám pokazil plynový kotol? Nenechajte sa zaskočiť nepredvídateľnými udalosťami. Tieto a ďalšie havárie v domácnosti za vás vyrieši asistenčná služba SSE Opravár formou poistenia domácnosti. Vybrať si môžete z dvoch variantov – SSE Opravár a SSE Opravár PLUS.  

Výhody služby

 • Pomoc a príchod technika do 2 hodín
 • Výhodná cena služby už od 1 € za mesiac
 • Nonstop dostupná poruchová linka
 • Výber z dvoch variant – SSE Opravár (základný) a SSE Opravár PLUS (rozšírený)
 • Preplatenie jednorazových opráv do výšky 200 € alebo 800 € (v závislosti od zvoleného variantu)
 • Poistný limit platí na každú poistnú udalosť a počet poistných udalostí je počas roka neobmedzený

Vyberte si správny variant asistenčnej služby SSE Opravár 

Variant

SSE Opravár
(základný)

SSE Opravár PLUS
(rozšírený)

Druh pomoci

Pomoc elektrikára

 • pri poškodenom alebo prevŕtanom kábli
 • pri vyhadzovaní poistiek v byte
 • pri nefunkčných elektrických zásuvkách
 • pri vyhorených ističoch

 

Pomoc plynára:

 • pri nefunkčnom plynovom sporáku alebo pri oprave plynovej prípojky
 • pri oprave plynového kotla (nie staršieho ako 7 rokov)

 

Kompletné služby základného variantu SSE Opravár (pomoc elektrikára a plynára)

 

Pomoc vodoinštalatéra

 • tečúca batéria,
 • upchaté odpadové potrubie v kuchyni alebo na toalete

 

Pomoc kúrenára

 • porucha bojlera, 
 • nefunčné ohriavacie teleso na elektrickom kotle

 

Pomoc zámočníka a sklenára

 • zabuchnuté dvere 
 • zalomený kľúč v dverách bytu alebo domu

 

Opravy domácich spotrebičov nie starších ako 7 rokov

 

Pomoc so zablokovanými dverami auta, bytu alebo rodinného domu

 

Zaistenie náhradného ubytovania a sťahovacích služieb

 

Právna konzultácia po telefóne

  

Príchod technika

do 2 hodín *

do 2 hodín *

Cena

1 € / mesiac

1,9 € / mesiac

Krytie nákladov

 

na opravu do 200 € a drobný materiál do 40 €.

 

V prípade opravy plynového kotla
max. 80 € za každú poistnú udalosť, v čom je zahrnutý príjazd opravára, vykonaná práca, náklady na drobný materiál a náhradné diely.  

 

 

na opravu do 800 € a
drobný materiál do 80 €

 

 

*Ak príjazd technika nebude realizovaný do 2 hodín od nahlásenia udalosti, poistený má nárok na odškodnenie vo výške 30 €. Kompletný rozsah služby nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach(PDF 154,83 kB) , ktoré sú súčasťou Poistnej zmluvy.

Ak je porucha nad rámec krytia poistnej udalosti, opravár vás informuje o celkovej cene potrebnej na odstránenie poruchy. V prípade, že máte aj naďalej o opravu záujem, vzniknutý rozdiel technikovi jednoducho doplatíte priamo na mieste.

 

Ak sa vám stane poistná udalosť, volajte asistenčnú linku SSE Opravár, ktorá je vám k dispozícií NONSTOP na čísle 02 / 44 250 450.

Pre viac informácií o produkte volajte na Infolinku SSE Opravár na čísle 0850 444 888 každý pracovný deň od 8:00 – 17:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie