Čo je to cena za dodávku a koncová cena elektriny a plynu?, Ceny energií pre domácnosti, Najčastejšie otázky k cenám energií, Najčastejšie otázky, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Čo je to cena za dodávku a koncová cena elektriny a plynu?

Koncová (výsledná) cena elektriny sa skladá z viacerých častí. Faktúry za elektrinu síce zákazník platí svojmu dodávateľovi (SSE), ale dodávateľ časť celkovej platby odvádza ďalším subjektom (distribučné spoločnosti, SEPS, OKTE, štát).

Základnou zložkou je cena za dodávku, v ktorej je obsiahnutý nákup elektriny a náklady dodávateľa (SSE). Zvyšok výslednej ceny sa skladá z poplatkov za distribúciu, distribučné straty, poplatkov za prevádzkovanie systému, za systémové služby a odvod do jadrového fondu a daní. Prijímateľom týchto poplatkov nie je SSE a SSE ani nemá vplyv na ich výšku.

Všetky ceny a výšky poplatkov štandardne schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten schvaľuje aj primeranú maržu dodávateľov.

V prípade plynu sa výsledná cena tvorí o niečo jednoduchšie: k cene za dodávku komodity (plyn) sa pripočítava cena za distribúciu a prepravu plynu.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.