Chcem elektrinu od SSE

Nie ste spokojní so svojím aktuálnym dodávateľom energií? Chcete odoberať elektrinu od SSE alebo realizovať pripojenie svojej novej nehnuteľnosti? Staňte sa naším zákazníkom jednoducho a pohodlne, stačí postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií.

Prejsť s elektrinou k SSE

Pri prechode k novému dodávateľovi vyplňte nižšie uvedenú Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke a Splnomocnenie pre úkony spojené so zmenou dodávateľa elektriny a pošlite nám ich poštou v dvoch vyhotoveniach.

Postupujte podľa krokov uvedených priamo v Žiadosti.

Žiadosť slúži na:

  • prechod k novému dodávateľovi – Stredoslovenská energetika, a. s. –, ak osoba odberateľa zostáva rovnaká,
  • prechod k novému dodávateľovi – Stredoslovenská energetika, a. s. –, ak sa mení aj osoba odberateľa.

Prepis elektriny

V prípade, že potrebujete prepísať elektrinu na iného odberateľa, vyplňte Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste a doplňte potrebné prílohy.

Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive. 

Žiadosť použite, ak:

  • ste predali nehnuteľnosť (byt, chatu, rodinný dom, garáž atď.),
  • došlo k zániku nájomného vzťahu,
  • došlo k úmrtiu pôvodného odberateľa.

* Pri zmene odberateľa je potrebné uzatvoriť Zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, link na dokument je dostupný v Žiadosti o zmenu odberateľa na úvodnej strane.

Nové pripojenie

Na úspešné pripojenie nového odberného miesta potrebujete uzatvoriť v súčinnosti s prevádzkovateľom distribučnej siete (SSD, VSD alebo ZSD) Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy. Odkaz na túto zmluvu nájdete v priloženej Žiadosti. 

Po uzatvorení zmluvy a následnom vybudovaní prípojky distribučnou spoločnosťou, nám pošlite vyplnenú Žiadosť o uzatvorenie združenej dodávky elektriny. 

Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive. 

Žiadosť slúži na:

  • prihlásenie elektriny na úplne nové alebo existujúce odberné miesto odpojené viac ako 24 mesiacov – musí byť uzatvorená aj Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy,
  • prihlásenie elektriny na existujúce odberné miesto odpojené menej ako 24 mesiacov – Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy musí byť uzatvorená iba v prípade, že sa v tomto čase zmenil odberateľ elektriny (z dôvodu predaja, zmeny nájomcu atď.). 

 

NÁŠ TIP: Chcete urýchliť proces pripojenia svojho nového odberného miesta? Prečítajte si ho v našom letáku Pripojenie elektriny do vášho nového príbytku.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.