Chcem elektrinu od SSE

Užívajte si všetky výhody, staňte sa naším zákazníkom jednoducho a pohodlne. Stačí postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií. V prípade, že vám predsa len niečo nebude jasné, radi vám pomôžeme na našej zákazníckej linke 0850 111 468.

Chcem zmeniť dodávateľa

4 jednoduché kroky k zmene dodávateľa

Chcete odoberať elektrinu od SSE? Postupujte podľa tohto jednoduchého návodu a všetko potrebné vybavíme za vás.

1

Podpis zmluvy a splnomocnenia

Vyplňte nasledujúce tlačivá a vytlačte každé v dvoch vyhotoveniach

2

Doručenie podpísaných dokumentov do SSE

Vyberte si spôsob, ktorý vám vyhovuje.

POŠTOU NA ADRESU:

Stredoslovenská
energetika a.s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

OSOBNE NA POBOČKE:

3

Výpoveď zmluvy súčasnému dodávateľovi


Výpoveď súčasnému dodávateľovi elektriny vybavíme za vás na základe podpísaného splnomocnenia. Ak je zmluva podpísaná na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac (táto lehota je stanovená zákonom). V prípade zmluvy na dobu určitú sa výpovedná lehota môže líšiť.
Nie je stanovená zákonom a určuje si ju každý dodávateľ sám. Je uvedená v zmluve alebo v obchodných podmienkach dodávateľa.

4

Začiatok dodávky elektriny od SSE


Samotný proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní, preto je potrebné začať riešiť vašu požiadavku v dostatočnom predstihu. Po úspešnom zrealizovaní zmeny dodávateľa sa stávate naším odberateľom, o čom vás budeme písomne informovať a zašleme vám všetky potrebné doklady súvisiace so zmluvným vzťahom.

Zmena odberateľa

V prípade, že došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti, napríklad z dôvodu sťahovania alebo dedičského konania, môžete požiadať o zmenu odberateľa. Vypíšte, prosím, toto tlačivo, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

* pri zmene odberateľa je potrebné uzatvoriť Zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, link na dokument je dostupný v Žiadosti o zmenu odberateľa na úvodnej strane

Nové pripojenie

Od úspešného pripojenia nového odberného miesta vás delí 7 krokov. Prvých 5 krokov musíte realizovať v súčinnosti s Prevádzkovateľom distribučnej siete (SSD, VSD alebo ZSD). Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., ako váš dodávateľ energií, vstupuje do procesu až v predposlednom kroku. Stručný popis k jednotlivým krokom pripojenia vášho nového odberného miesta nájdete v letáku Pripojenie elektriny do vášho nového príbytku.

Po vybudovaní prípojky nás požiadajte o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny prostredníctvom tejto žiadosti: