• Prejsť na

Ako zmeniť dodávateľa?

V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť dodávateľa, kontaktujte nás (telefonicky, e-mailom, web formulárom, osobne) pre uzatvorenie novej zmluvy.

Spolu so Zmluvou o združenej dodávke plynu/elektriny je potrebné vyplniť tlačivo Splnomocnenie pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa. Predmetné tlačivo nás splnomocňuje ku komunikácii s vašim súčasným dodávateľom a na jeho základe zabezpečíme celý priebeh zmeny dodávateľa za vás.

Dôležitými informáciami, ktoré nám pomôžu realizovať zmenu dodávateľa promptne a bez zbytočných komplikácií, sú:

  • identifikácia odberného miesta (EIC alebo POD kód, adresa odberného miesta),
  • aktuálny dodávateľ,
  • viazanosť zmluvy a výpovedná lehota.

Našou snahou je zrealizovať zmenu dodávateľa čo najskôr, samozrejme úspešný priebeh závisí od vyššie spomenutých okolností, ktorými je najmä viazanosť zmluvy.

V prípade, že sa na odbernom mieste mení odberateľ, k spomínaným dokladom je potrebné priložiť aj ďalšie doklady (doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, úmrtný list, osvedčenie o dedičstve...).

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.