Dokumenty na stiahnutie

Cenníky

Obchodné podmienky

Zmluvný vzťah

* pri zmene odberateľa je potrebné uzatvoriť Zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa typu napäťovej hladiny, link na dokumenty je dostupný v Žiadosti o zmenu odberateľa na úvodnej strane

Dodávka poslednej inštancie

Prevádzkovatelia distribučnej sústavy

Legislatíva