Ceny a sadzby elektriny pre podnikateľov | SSE

Ceny a sadzby elektriny pre podnikateľov

Spravte výberom vhodnej sadzby prvý krok k optimalizácii nákladov na vašom odbernom mieste. Správny výber vám môže výrazne ušetriť firemné náklady na elektrinu. Štruktúra sadzieb je upravená na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0301/2022/E zo dňa 27. 6. 2022.

Návod, ako zistiť, či máte správnu sadzbu od SSE.

Základom pri využívaní elektriny je voľba vhodného produktu dodávky a distribučnej sadzby, ktorá závisí od účelu, na ktorý je elektrina využívaná (vykurovanie, verejné osvetlenie, bežná spotreba), od toho kedy elektrinu využívate (viaczmenné prevádzky, odber v nočných hodinách) a tiež od množstva, ktoré spotrebujete za rok. Správna voľba sadzby je základom optimalizácie nákladov za odber.

Sadzby na dodávku elektriny 

Sadzby na dodávku elektriny

Prehľadná ponuka sadzieb elektriny od SSE

Pripravili sme pre vás jasnú a prehľadnú ponuku našich sadzieb. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať spýtať na niečo konkrétne, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej telefonickej linky 0850 123 555.

Sadzby za dodávku elektriny 

Názov sadzby pre podnikateľov,
organizácie a samosprávy

Názov sadzby pre malé
(regulované) podniky

Typ sadzby

Distribučná sadzba

Charakteristika produktu

Aktiv

DMP1

jednotarifná 

C1 – nízka spotreba (do 4 000 kWh/rok)
C2 – stredná spotreba (4 000 – 10 000 kWh/rok)
C3 – vysoká spotreba (nad 10 000 kWh/rok)

Pre odberné miesta so spotrebou prevažne v denných hodinách (od 6.00 do 22.00 hod.), vhodná hlavne na jednu pracovnú zmenu.

Klasik

DMP4

dvojtarifná 

C4 – nízka spotreba (cca. NT 15 000 kWh, VT 10 000 kWh/rok*)
C5 – stredná spotreba (cca. NT 10 000 kWh, VT 10 000 kWh/rok*)
C6 – vysoká spotreba (cca. NT 25 000 kWh, VT 10 000 kWh/rok*)

* hodnoty spotrieb sú len orientačné

Pre odberné miesta so spotrebou aj počas večerných a nočných hodín, pričom platnosť vysokej tarify je 16 hodín a nízkej tarify je 8 hodín denne, vhodná napr. pre odberné miesta s 2-3 pracovnými zmenami, respektíve pre odberné miesta s nabíjacou stanicou.

Komfort

DMP7

dvojtarifná 

C7 – pre priamo výhrevné vykurovanie
C8 – pre vykurovanie tepelným čerpadlom

Pre odberné miesta s priamovýhrevným vykurovaním, klimatizáciou, tepelným čerpadlom alebo nabíjacou stanicou, so spotrebou aj počas večerných a nočných hodín. Nízka tarifa je poskytovaná minimálne 20 hodín denne.

Aku

DMP6

dvojtarifná 

C4 – nízka spotreba (cca. NT 15 000 kWh, VT 10 000 kWh/rok*)
C5 – stredná spotreba (cca. NT 10 000 kWh, VT 10 000 kWh/rok*)
C6 – vysoká spotreba (cca. NT 25 000 kWh, VT 10 000 kWh/rok*)

* hodnoty spotrieb sú len orientačné

Pre odberné miesta s prevažujúcou spotrebou počas večerných a nočných hodín, platnosť nízkej tarify spravidla 8 hodín denne vhodná hlavne pre odberné miesta s elektrickým akumulačným vykurovaním a elektrickým akumulačným ohrevom vody, respektíve pre odberné miesta s nabíjacou stanicou.

Element

DMP9

jednotarifná 

C9

Výhradne pre nemerané zariadenia, t. j. pre odberné miesta bez elektromera (napr. svetelná signalizácia, svetelná reklama, hlásiče polície a poplachové sirény, atď.).

Panoramik

DMP10

jednotarifná 

C10

Výhradne pre odberné miesta s verejným osvetlením s jednou cenou za dodávku elektriny od pondelka do nedele.

Ceny distribučných sadzieb nájdete na stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy: www.ssd.sk (Stredoslovenská distribučná, a. s.), www.vsds.sk (Východoslovenská distribučná, a. s.), www.zsdis.sk (Západoslovenská distribučná, a. s.).

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.