Chcem plyn od SSE

Užívajte si všetky výhody, staňte sa naším zákazníkom jednoducho a pohodlne. Stačí postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií. V prípade, že vám predsa len niečo nebude jasné, radi vám pomôžeme na našej zákazníckej linke 0850 123 555.

Chcem zmenu dodávateľa

4 jednoduché kroky k zmene dodávateľa

Chcete odoberať plyn od SSE? Postupujte podľa tohto jednoduchého návodu a všetko potrebné vybavíme za vás.

1

Podpis zmluvy a splnomocnenia

Vyplňte nasledujúce tlačivá a vytlačte každé v dvoch vyhotoveniach.

2

Doručenie podpísaných dokumentov do SSE

Vyberte si spôsob, ktorý vám vyhovuje.

POŠTOU NA ADRESU:

Stredoslovenská
energetika a.s.
Zákaznícke služby Plyn
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

OSOBNE NA POBOČKE:

3

Výpoveď zmluvy súčasnému dodávateľovi

Výpoveď súčasnému dodávateľovi plynu vybavíme za vás na základe podpísaného splnomocnenia. Ak je zmluva podpísaná na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac (táto lehota je stanovená zákonom). V prípade zmluvy na dobu určitú sa výpovedná lehota môže líšiť. Nie je stanovená zákonom a určuje si ju každý dodávateľ sám. Je uvedená v zmluve alebo v obchodných podmienkach dodávateľa.

4

Začiatok dodávky plynu od SSE

Samotný proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní, preto treba začať riešiť vašu požiadavku v dostatočnom predstihu. Po úspešnej zmene dodávateľa sa stávate naším odberateľom, o čom vás budeme písomne informovať a zašleme vám všetky potrebné doklady súvisiace so zmluvným vzťahom.

Zmena odberateľa

V prípade, že došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti alebo zmene nájomného vzťahu, môžete požiadať o zmenu odberateľa.

Vypíšte, prosím, toto tlačivo, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ho poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Nové pripojenie

V prípade, že ste postavili novú budovu a v minulosti na odbernom mieste nebola realizovaná dodávka plynu, môžete požiadať o nové pripojenie alebo ak žiadate o pripojenie odberného miesta na ktorom v súčasnosti nie je dodávka plynu.

Vypíšte, prosím, toto tlačivo, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

V prípade, ak treba pripojiť odberné miesto do distribučnej siete a namontovať meradlo, všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na webovej stránke spoločnosti: