Ceny a tarify plynu pre podnikateľov

Výberom vhodnej tarify spravíte prvý krok k optimalizácii nákladov na vašom odbernom mieste. Správny výber vám môže výrazne ušetriť firemné náklady na plyn. Od 1. 1. 2017 dochádza k zmenám v sadzbách dodávky a distribúcie plynu.

Prehľadná ponuka taríf plynu od SSE

Pripravili sme pre vás jasnú a prehľadnú ponuku našich taríf. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať spýtať na niečo konkrétnejšie, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej telefonickej linky 0850 123 555.

Od 1. 1. 2017 dochádza na základe zmien v legislatíve k zmenám v sadzbách dodávky a distribúcie plynu. Zmena sa netýka len samotnej ceny, no mení sa aj počet sadzieb, do ktorých môžu byť podnikatelia a organizácie zaradené podľa výšky spotreby. SSE zabezpečí automatickú zmenu sadzieb plynu pre svojich zákazníkov. Pôvodné distribučné sadzby budú k 1. 1. 2017 nahradené novými, spolu s príslušnými sadzbami za dodávku plynu . Odberatelia nemusia o zmenu žiadať a nie je ani potrebné uzatvárať novú zmluvu.  

Nová legislatíva definuje 26 tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (distribučné sadzby), ktoré sú  rozdelené podľa ročného množstva distribuovaného plynu.  Pôvodné sadzby pre maloodber (M) sú nahradené ôsmimi tarifnými skupinami.

Sadzby za dodávku plynu sú po novom označené T1 až  T26,  podľa výšky ročného odberu plynu.  Pre sadzby T1-T6 sú ceny regulované.

Prehľad taríf platných od 1. 1. 2017

Pôvodná tarifa 

Nová tarifa za dodávku plynu od 1. 1. 2017

M1

Tarifa 1 (T1) / tarifná skupina 1

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 0-2138 kWh (približne 0-200 m3)

M2

Tarifa 2 (T2) / tarifná skupina 2

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 2138 - 18173 kWh (približne 200-1700 m3)

M3

Tarifa 3 (T3) / tarifná skupina 3

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 18173-42760 kWh (približne 1700-4000 m3)

Tarifa 4 (T4) / tarifná skupina 4

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 42760-69485 kWh (približne 4000-6500 m3)

M4

Tarifa 5 (T5) / tarifná skupina 5

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 69485-85000 kWh (približne 6500-7951 m3)

 

Tarifa 6 (T6) / tarifná skupina 6

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 85000-100000 kWh (približne 7951-9355 m3)

Tarifa 7 (T7) / tarifná skupina 7

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 100000-300000 kWh (približne 9355-28064 m3); neregulovaná tarifa

Tarifa 8 (T8) / tarifná skupina 8 Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 300000-641400 kWh (približne 28064-60000 m3); neregulovaná tarifa