Prejsť s plynom k SSE | SSE

Prejsť s plynom k SSE

Chcete zmeniť aktuálneho dodávateľa plynu?

Vlastním nehnuteľnosť a chcem prejsť s plynom k SSE

Poradíme vám, ako postupovať, ak chcete prejsť s plynom k SSE.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho zákazníckeho centra SSE.

Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke plynu Regulovaná

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach.

Ide o formulár spoločnosti SSE.

2

Splnomocnenie na úkony spojené so zmenou dodávateľa plynu

logo SSE

PDF ?

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v troch vyhotoveniach.

Ide o formulár spoločnosti SSE.

2

Po doručení vašich kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov za vás zabezpečíme výpoveď zmluvy u vášho pôvodného dodávateľa a prechod k nám zrealizujeme k najbližšiemu možnému termínu.

Termín prechodu k nám závisí od viazanosti u vášho súčasného dodávateľa a platnej legislatívy.

3

Po úspešnej zmene dodávateľa a nadobudnutí účinnosti zmluvy vám pošleme potvrdenie o účinnosti zmluvy a rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie. 

Som novým majiteľom nehnuteľnosti a chcem prejsť s plynom k SSE

Poradíme vám, ako postupovať, ak chcete prejsť s plynom k SSE.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho zákazníckeho centra SSE.

Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke plynu Regulovaná

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach.

Ide o formulár spoločnosti SSE.

2

Splnomocnenie na úkony spojené so zmenou dodávateľa plynu vyplnené na pôvodného odberateľa.

Pokiaľ je pôvodný odberateľ zosnulý, je potrebné, aby tlačivá podpísal nový odberateľ v zastúpení a doložil aj kópiu úmrtného listu.

logo SSE

PDF ?

Splnomocnenie je potrebné vypísať a podpísať v troch vyhotoveniach.

3

Splnomocnenie na úkony spojené so zmenou dodávateľa plynu vyplnené na nového odberateľa.

logo SSE

PDF ?

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v troch vyhotoveniach.

4

Žiadosť o ukončenie zmluvy u súčasného dodávateľa – s údajmi pôvodného odberateľa

Pokiaľ je pôvodný odberateľ zosnulý, je potrebné, aby tlačivá podpísal nový odberateľ v zastúpení.

?

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v jednom vyhotovení.

5

Doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti

(napr. list vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, ukončenie nájomnej zmluvy a pod.)

?

Kópiu dokladu je potrebné zaslať v jednom vyhotovení.

6

Súhlas vlastníkov nehnuteľnosti

Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov.

logo SSE

PDF ?

Súhlas je potrebné zaslať v jednom vyhotovení.

2

Po doručení vašich kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov za vás zabezpečíme výpoveď zmluvy u vášho pôvodného dodávateľa a prechod k nám zrealizujeme k najbližšiemu možnému termínu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.