Chcem plyn od SSE

Užívajte si všetky výhody, staňte sa naším zákazníkom jednoducho a pohodlne. Stačí postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií. V prípade, že vám niečo nebude jasné, radi vám pomôžeme na našej zákazníckej linke 0850 111 468.

Zmena dodávateľa

Začnite odoberať plyn od SSE a získajte zľavu z ceny dodávky plynu do 5 % a k tomu bonus cestovný poukaz CONNEX v hodnote 100 €, ktorý môžete využiť na krátky hotelový balíček alebo katalógový zájazd vo viac ako 200 hoteloch v Európe (viac o cestovnom poukaze si prečítate nižšie).

Ako získať zľavu na plyn od SSE?

Splnomocnenie a podpis novej zmluvy

Ak sa rozhodnete stať naším odberateľom plynu, celý proces zmeny dodávateľa ochotne vybavíme za vás. Na začatie zmeny dodávateľa, prosím, vyplňte nasledujúce dokumenty:

Splnomocnením nám dávate oprávnenie, aby sme proces zmeny dodávateľa, vrátane vypovedania zmluvy so súčasným dodávateľom, vybavili za vás. Bez vášho splnomocnenia nebudeme oprávnení vykonať tieto zmeny.

 

   Doručenie podpísaných dokumentov do SSE

 

Vyplnené dokumenty podpíšte a doručte spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje:

a) poštou na adresu Stredoslovenská energetika, a. s., Starostlivosť o zákazníkov, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,

b) osobne do ktoréhokoľvek zákazníckeho centra SSE

 

  Vypovedanie zmluvy súčasnému dodávateľovi 

 

Po doručení vašich kompletne vyplnených dokumentov, zabezpečíme za vás výpoveď zmluvy u vášho pôvodného dodávateľa a prechod k nám (novému dodávateľovi) zrealizujeme k najbližšiemu možnému termínu.

Ak máte so súčasným dodávateľom podpísanú zmluvu na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac. V prípade zmluvy na dobu určitú sa výpovedná lehota môže líšiť. Informáciu o nej nájdete v zmluve alebo v obchodných podmienkach dodávateľa.

 

  Začiatok dodávky plynu od SSE

 

Samotný proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní. Po úspešnom zrealizovaní zmeny dodávateľa sa stávate naším odberateľom, o čom vás budeme písomne informovať a zašleme vám všetky potrebné doklady súvisiace so zmluvným vzťahom.

 

A AKO BONUS VÁM PRILOŽÍME CESTOVNÝ POUKAZ V HODNOTE 100 €

Cestovný poukaz

Cestovný poukaz vám bude zaslaný po úspešnom uzatvorení zmluvy a ukončení celého procesu zmeny dodávateľa. Môžete si vybrať oddych podľa svojej chuti. Na výber máte z rozsiahlej ponuky dovoleniek, wellness pobytov alebo zážitkových pobytov. Aktuálne ponuky nájdete na internetovej stránke www.connexcestovnypoukaz.com.

Zmena odberateľa

V prípade, že došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti, napríklad z dôvodu sťahovania alebo dedičského konania, môžete požiadať o zmenu odberateľa.

Vypíšte, prosím, toto tlačivo, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ho poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Nové pripojenie

V prípade, že ste postavili nový dom alebo napríklad víkendovú chatu a v minulosti na odbernom mieste nebola realizovaná dodávka plynu, môžete požiadať o nové pripojenie.

Vypíšte, prosím, tieto tlačivá, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Ak potrebujete pripojiť odberné miesto do distribučnej siete a namontovať meradlo, všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na webovej stránke distribučnej spoločnosti: