Chcem plyn od SSE

Nie ste spokojní s vašim aktuálnym dodávateľom energií? Chcete odoberať plyn od SSE alebo realizovať pripojenie vašej novej nehnuteľnosti? Staňte sa naším zákazníkom jednoducho a pohodlne, stačí postupovať podľa nasledujúcich inštrukcií.

Zmena dodávateľa

Začnite odoberať plyn od SSE a získajte zľavu z ceny dodávky plynu do 6 %. 

Ako získať zľavu na plyn od SSE?

Splnomocnenie a podpis novej zmluvy

Ak sa rozhodnete stať naším odberateľom plynu, celý proces zmeny dodávateľa ochotne vybavíme za vás. Na začatie zmeny dodávateľa, prosím, vyplňte nasledujúce dokumenty:

Splnomocnením nám dávate oprávnenie, aby sme proces zmeny dodávateľa, vrátane vypovedania zmluvy so súčasným dodávateľom, vybavili za vás. Bez vášho splnomocnenia nebudeme oprávnení vykonať tieto zmeny.

 

   Doručenie podpísaných dokumentov do SSE

 

Vyplnené dokumenty podpíšte a doručte spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje:

a) poštou na adresu Stredoslovenská energetika, a. s., Starostlivosť o zákazníkov, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,

b) osobne do ktoréhokoľvek zákazníckeho centra SSE

 

  Vypovedanie zmluvy súčasnému dodávateľovi 

 

Po doručení vašich kompletne vyplnených dokumentov, zabezpečíme za vás výpoveď zmluvy u vášho pôvodného dodávateľa a prechod k nám (novému dodávateľovi) zrealizujeme k najbližšiemu možnému termínu.

Ak máte so súčasným dodávateľom podpísanú zmluvu na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac. V prípade zmluvy na dobu určitú sa výpovedná lehota môže líšiť. Informáciu o nej nájdete v zmluve alebo v obchodných podmienkach dodávateľa.

 

  Začiatok dodávky plynu od SSE

 

Samotný proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní. Po úspešnom zrealizovaní zmeny dodávateľa sa stávate naším odberateľom, o čom vás budeme písomne informovať a zašleme vám všetky potrebné doklady súvisiace so zmluvným vzťahom.

 

Zmena odberateľa

V prípade, že došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti, napríklad z dôvodu sťahovania alebo dedičského konania, môžete požiadať o zmenu odberateľa.

Vypíšte, prosím, toto tlačivo, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ho poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Nové pripojenie

V prípade, že ste postavili nový dom alebo napríklad víkendovú chatu a v minulosti na odbernom mieste nebola realizovaná dodávka plynu, môžete požiadať o nové pripojenie.

Vypíšte, prosím, tieto tlačivá, doplňte potrebné prílohy a pošlite nám ich poštou. Všetky potrebné informácie nájdete priamo v tlačive.

Ak potrebujete pripojiť odberné miesto do distribučnej siete a namontovať meradlo, všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na webovej stránke distribučnej spoločnosti:

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.