Prepis plynu | SSE

Prepis plynu

Vyberte životnú situáciu, ktorá je dôvodom prepisu a zistite, ako ďalej postupovať:

Predaj alebo darovanie nehnuteľnosti

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise plynu pri predaji alebo darovaní rodinného domu, garáže alebo chaty alebo pri zmene nájomného stavu.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis plynu môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.



Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste Regulovaná

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

  1. Žiadosť o ukončenie zmluvy – túto časť formuláru vypĺňa a podpisuje pôvodný odberateľ (pôvodný majiteľ nehnuteľnosti) v jednom vyhotovení. V Žiadosti uveďte stav plynomera.
  2. Zmluva o združenej dodávke plynu – vypĺňa a podpisuje nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti). Túto časť formuláru je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva novému odberateľovi).

Zmluva o združenej dodávke plynu nadobudne štatút zmluvy až dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme.

3

Pôvodnému odberateľovi bude doručené Oznámenie o ukončení zmluvy.

4

Nový odberateľ obdrží poštou alebo e-mailom potvrdenie o účinnosti zmluvy a nový rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

5

V prípade úspešného prepisu odošleme pôvodnému zákazníkovi Oznámenie o ukončení zmluvy a následne mu vystavíme Faktúru ukončeného odberu.

Zmena nájomného vzťahu

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise plynu pri predaji alebo darovaní rodinného domu, garáže alebo chaty alebo pri zmene nájomného stavu.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis plynu môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.



Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste Regulovaná

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

  1. Žiadosť o ukončenie zmluvy – túto časť formuláru vypĺňa a podpisuje pôvodný odberateľ (pôvodný majiteľ nehnuteľnosti) v jednom vyhotovení. V Žiadosti uveďte stav plynomera.
  2. Zmluva o združenej dodávke plynu – vypĺňa a podpisuje nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti). Túto časť formuláru je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva novému odberateľovi).

Zmluva o združenej dodávke plynu nadobudne štatút zmluvy až dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme.

3

Pôvodnému odberateľovi bude doručené Oznámenie o ukončení zmluvy.

4

Nový odberateľ obdrží poštou alebo e-mailom potvrdenie o účinnosti zmluvy a nový rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

5

V prípade úspešného prepisu odošleme pôvodnému zákazníkovi Oznámenie o ukončení zmluvy a následne mu vystavíme Faktúru ukončeného odberu.

Úmrtie pôvodného odberateľa

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise plynu v prípade úmrtia pôvodného odberateľa.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Prepis plynu môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.



Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o zmenu odberateľa plynu na odbernom mieste Regulovaná *

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE a obsahuje dve časti:

  1. Žiadosť o ukončenie zmluvy - túto časť formuláru je potrebné vypísať v jednom vyhotovení. V Žiadosti uveďte stav plynomera.
  2. Zmluva o združenej dodávke plynu - vypĺňa a podpisuje nový odberateľ (nový majiteľ nehnuteľnosti). Túto časť formuláru je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva novému odberateľovi).

Zmluva o združenej dodávke plynu nadobudne štatút zmluvy až dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2

Kópia úmrtného listu Úmrtný listu

Kópiu úmrtného listu je potrebné zaslať v jednom vyhotovení.

 

* POZOR:

  • Žiadosť o ukončenie zmluvy musí obsahovať vyplnený stav plynomera – bez neho nie je možné prepis zrealizovať.
2

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme.

3

V prípade úspešného prepisu bude odoslané Oznámenie o ukončení zmluvy a následne aj Faktúra ukončeného odberu na adresu uvedenú vo formulári ako „Adresa pre zaslanie faktúry ukončeného odberu a inej korešpondencie po ukončení zmluvy“.

V prípade, že vo formulári adresa nebola uvedená, všetky doklady po ukončení zmluvy budú adresované na pôvodného odberateľa. 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.