Nové pripojenie plynu | SSE

Nové pripojenie plynu

Vyberte životnú situáciu a zistite, ako ďalej postupovať:

Chcem prihlásiť plyn pre novú nehnuteľnosť

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení plynu v prípade novostavby alebo nového odberného miesta.
1

Uzatvorenie zmluvy s distribučnou spoločnosťou

S SPP Distribúciou uzatvorte Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy.
Bez uzatvorenia Zmluvy o pripojení do distribučnej siete (krok 1) s vami nemôžeme uzatvoriť novú Zmluvu o združenej dodávke plynu (krok 3).

1

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

Formulár zmluvy a všetky potrebné informácie a postupy nájdete na webovej stránke prevádzkovateľa distribučnej siete – SPP Distribúcia.

logo SPP

 
2

Vybudovanie prípojky distribučnou spoločnosťou.

3

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie plynu môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

2

kópiu platnej Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy aj s povinnými prílohami zmluvy

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SPP – distribúcia.

logo SPP

 
3

Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SPP – distribúcia.
Nájdete ho na stránke www.spp-distribucia.sk.

logo SPP

 
4

kópiu odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia (nie staršiu ako 2 roky)

Tento dokument vám vystaví revízny technik.

 
4

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme.

5

Následne vám poštou alebo e-mailom zašleme potvrdenie o účinnosti zmluvy a nový rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

Chcem prihlásiť plyn pre existujúce odberné miesto (odpojené menej ako 6 mesiacov)

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení plynu, ak bolo odberné miesto odpojené menej ako 6 mesiacov.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie plynu môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke plynu Regulovaná

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.
Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE.

2

Žiadosť o opätovnú montáž meradla do 10 m3/hod. po predchádzajúcej demontáži

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SPP – distribúcia.
Nájdete ho na stránke www.spp-distribucia.sk.

logo SPP

 
2

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme.

3

Následne vám poštou alebo e-mailom zašleme potvrdenie o účinnosti zmluvy a nový rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

Chcem prihlásiť plyn pre existujúce odberné miesto (odpojené viac ako 6 mesiacov)

Poradíme vám, ako postupovať pri novom pripojení plynu, ak bolo odberné miesto odpojené viac ako 6 mesiacov.
1

Nižšie uvedené dokumenty vytlačte, vyplňte a pošlite v jednej obálke na korešpondenčnú adresu SSE:

Nové pripojenie plynu môžete vybaviť už aj onlineStredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ak vám spôsob zasielania poštou nevyhovuje, dokumenty odneste do najbližšieho
zákazníckeho centra SSE.Návod, ako vypísať tlačivá, nájdete priamo vo formulári.

1

Žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke plynu Regulovaná

Ak si želáte platby realizovať prostredníctvom inkasa, k zmluve priložte aj dokument Mandát pre inkaso.
Žiadosť je potrebné vypísať a podpísať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie Zmluvy si starostlivo uschovajte.

logo SSE

PDF ?

Ide o formulár spoločnosti SSE.

2

Žiadosť o opätovnú montáž meradla do 10 m3/hod. po predchádzajúcej demontáži

Ide o formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy SPP – distribúcia.
Nájdete ho na stránke www.spp-distribucia.sk.

logo SPP

 
3

kópiu odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia (nie staršiu ako 2 roky)

Tento dokument vám vystaví revízny technik.

 
4

kópiu správy o tlakovej skúške plynového zariadenia (nie staršiu ako 5 mesiacov)

Tento dokument vám vystaví revízny technik.

 
2

Dokumenty po prijatí urýchlene spracujeme.

3

Následne vám poštou alebo e-mailom zašleme potvrdenie o účinnosti zmluvy a nový rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.