Kto patrí do skupiny zákazníkov – podnikateľov z pohľadu dodávateľa energie? Kto sú regulovaní a kto neregulovaní zákazníci?, Ceny energií pre podnikateľov, Najčastejšie otázky k cenám energií, Najčastejšie otázky, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Kto patrí do skupiny zákazníkov – podnikateľov z pohľadu dodávateľa energie? Kto sú regulovaní a kto neregulovaní zákazníci?

Zákazníci z tohto segmentu sa delia na zraniteľných zákazníkov s regulovanou cenou a neregulovaných zákazníkov s trhovými cenami.

Kategóriu zraniteľných zákazníkov s regulovanou cenou, v minulosti sa táto skupina nazývala aj malými podnikmi, tvoria subjekty, ktoré majú relatívne nízku ročnú spotrebu energie (do 30 MWh v elektrine a do 100 MWh v plyne) a zároveň spĺňajú ďalšie podmienky stanovené legislatívou. Zmenou legislatívy v roku 2022 vznikla nová kategória regulovaných zákazníkov „vybraní zraniteľní odberatelia“, ktorá zahŕňa domové kotolne (elektrina, plyn), zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty.

Kategóriu odberateľov, ktorí sú nad spomínanými hranicami spotreby (do 30 MWh v elektrine a do 100 MWh v plyne) nazývame neregulovanými, pretože majú neregulované ceny, odvíjajúce sa od cien na trhu.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.