Aké sú koncové ceny elektriny/plynu pre uvedené segmenty pre rok 2023? Budú mať všetci rovnaký nárast? Ako sa zvýšili ceny regulovaným zákazníkom a ako pre neregulovaných zákazníkov?, Ceny energií pre podnikateľov, Najčastejšie otázky k cenám energií, Najčastejšie otázky, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Aké sú koncové ceny elektriny/plynu pre uvedené segmenty pre rok 2023? Budú mať všetci rovnaký nárast? Ako sa zvýšili ceny regulovaným zákazníkom a ako pre neregulovaných zákazníkov?

Všetci nemajú rovnaký cenový nárast, ceny sa pre jednotlivé kategórie odberateľov zo skupiny podnikateľov môžu výrazne líšiť:

Podnikateľom, ktorí majú z predchádzajúcich rokov zamluvnenú dodávku elektriny dlhodobým kontraktom aj na rok 2023 či 2024, sa cena dodávky nijako nemení.

Zvýšenie sa môže týkať len ostatných poplatkov schvaľovaných ÚRSO.

Malá časť skupiny zraniteľných odberateľov – vybraní zraniteľní odberatelia –, bude mať v tomto roku prakticky rovnaké ceny ako domácnosti, to znamená zastropované ceny elektriny zhruba na úrovni roka 2022, a pri koncových cenách plynu došlo k medziročnému nárastu o približne 15 %. Takéto ceny majú na základe nariadení vlády a MH SR vo všeobecnom hospodárskom záujme, zjednodušene, vďaka štátnej pomoci.

V prípade ostatných regulovaných subjektov – zraniteľných odberateľov, teda firiem, organizácií, prevádzok s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh a plynu do 100 MWh, sú ceny dodávky pre rok 2023 zastropované zo strany štátu na úrovni 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn.

Regulované ceny elektriny a plynu pre rok 2023 boli určené rozhodnutiami ÚRSO v súlade s platnými cenovými vyhláškami ÚRSO, ktoré boli následne zmenené nariadením vlády zo dňa 16. 1. 2023.

Pôvodne došlo pri tejto kategórii odberateľov k výraznému medziročnému nárastu cien elektriny z dôvodu obstarania potrebnej elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023 v zmysle vyhlášky v stanovenom období 08 – 09/2022, keď boli ceny elektriny v dôsledku energetickej krízy na vysokých úrovniach. Medziročný nárast ceny dodávky elektriny tak dosiahol až 9-násobok minuloročných cien. Menšou mierou vzrástli aj vybrané regulované sieťové poplatky.

K medziročnému nárastu došlo pôvodne pri tejto kategórii odberateľov aj v prípade regulovaných cien plynu. Tento nárast bol rovnako spôsobený rastom trhových cien, keďže sme však plyn pre zraniteľných odberateľov na rok 2023 obstarávali v zmysle vyhlášky ÚRSO počas celého 12-mesačného obdobia (10/2021 – 09/2022), medziročný nárast ceny dodávky bol miernejší a dosiahol 3,5-násobok minuloročných cien. Menšou mierou vzrástli aj vybrané regulované sieťové poplatky.

Neregulovaní zákazníci s novými cenami od 1. 1. 2023 aj individuálnymi cenami majú rôzne ceny v závislosti od času, keď si elektrinu alebo plyn zazmluvnili. V roku 2023 majú vo všeobecnosti násobne vyššie ceny elektriny a plynu (dvoj až štvornásobne) oproti roku 2022.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.