Aktuálne pracovné ponuky

Vážení uchádzači,

v prípade Vášho záujmu o uvedené pracovné ponuky, riaďte sa pokynmi uvedenými v pracovnej ponuke. V komunikácii nezabudnite v predmete uviesť názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

V prípade Vášho záujmu o akúkoľvek našu pracovnú ponuku podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nevyhnutné nám udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Pokiaľ nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, nebudete môcť byť zaradený medzi uchádzačov o zamestnanie a budete z evidencie vyradený. Odvolať súhlas môžete nasledovnými spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu kariera@sse.sk, alebo
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Dovoľujeme si Vás však informovať, že s pracovnou ponukou oslovíme iba tých kandidátov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a predstavy v rámci aktuálne obsadzovaných voľných pracovných ponúk.

Pozícia Miesto výkonu práce Termín nástupu
Risk manažér Žilina ASAP, príp. dohodou
Vedúci odboru Predaj B2C Žilina ASAP, prípadne dohodou
Projektový manažér pre projekty energetickej efektívnosti Žilina JANUÁR 2020, príp. dohodou
Analytik cenotvorby Žilina JANUÁR 2020, príp. dohodou
Špecialista pre vývoj produktov Žilina ASAP
Obchodný zástupca segment B2C Región východného Slovenska ASAP, prípadne dohodou