Benefity a pracovné prostredie, Kariéra, Stredoslovenská energetika

Benefity a pracovné prostredie

Základným predpokladom úspechu každej spoločnosti sú kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci. Naším cieľom je zamestnávať ľudí, ktorí majú záujem získať nové profesionálne skúsenosti v oblasti energetiky, rozvíjať svoje odborné skúsenosti a osobné zručnosti. Ponúkame široké možnosti sebarealizácie, profesionálneho, odborného a osobnostného rastu v prostredí významnej medzinárodnej spoločnosti.

Stredoslovenská energetika, a. s., získala päťkrát ocenenie v súťaži Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Poskytujeme ženám i mužom rovnaké šance uplatniť sa v kariérnom postupe vrátane podpory zosúladenia pracovného, rodinného a osobného života a využívania flexibilných foriem práce.

Stredoslovenská energetika, a. s., získala v prestížnej celoslovenskej súťaži firiem v oblasti zodpovedného podnikania Via Bona Slovakia 2014 za Projekt 25/25, v rámci ktorého si naši vybraní zamestnanci dopĺňajú formálne vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, čestné uznanie Inšpiratívny projekt.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás:
e-mail: kariera@sse.sk
Stredoslovenská energetika, a. s.,
sekcia Ľudské zdroje
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Benefity a pracovné prostredie v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., odrážajú náš záujem a snahu oceniť lojalitu, etický prístup, dobré medziľudské vzťahy, angažovanosť a dosahovanie výborných výsledkov našimi zamestnancami. Naša spoločnosť poskytuje okrem vytvárania adekvátnych podmienok na vynikajúci pracovný výkon aj širokú škálu benefitov pre väčšiu spokojnosť zamestnancov. Benefitný program pravidelne aktualizujeme a prispôsobujeme potrebám našich zamestnancov.

Benefity

 • Jubilejné odmeny (pri životnom a pracovnom jubileu)
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na predškolské zariadenia a detské jasle
 • Podpora vzdelávania zamestnancov

Sociálny program spoločnosti

 • Príspevok na rekondičné pobyty zamestnancov a ich detí
 • Liečebno-rehabilitačné pobyty
 • Príspevok na stravovanie (nad rámec zákona)
 • Príspevok na doplnenie vitamínov pri darovaní krvi
 • Nenávratná sociálna výpomoc

Work-life balance

 • Týždeň platenej dovolenky na zotavenie nad rámec zákona
 • Pružný pracovný čas (kde to prevádzka umožňuje)
 • Práca v domácom prostredí (po dohode s manažérom)
 • Program duševnej pohody pre zamestnancov 
 • Kultúrne a športové podujatia

Kontinuálne vzdelávanie a rozvoj svojich zamestnancov považujeme za nevyhnutný predpoklad úspešného napredovania spoločnosti . Vzdelávaním podporujeme komplexný rozvoj každého zamestnanca, t. j. rovnako odborné, ako aj mäkké zručnosti.

Vzdelávanie rozdeľujeme na:

 • Povinná príprava – školenia v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky, kde zákon prikazuje periodicitu, ktorá musí byť dodržaná
 • Odborné vzdelávanie – tu patria rôzne odborné kurzy (napr. v oblasti IT, účtovníctva, legislatívy a pod.), semináre, aktívy, konferencie, tréningy v oblasti mäkkých zručnosti
 • Jazykové vzdelávanie – lekcie anglického jazyka pre vybraných zamestnancov, ktorí aktívne využívajú anglický jazyk v pracovnom procese
 • Zvyšovanie kvalifikácie – ide o zmenu v obsahu získaného vzdelania, ktorá sa prejaví zvýšením stupňa vzdelania (doplnenie stredoškolského odborného alebo vysokoškolského vzdelania)
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.