Pre študentov, Kariéra, Stredoslovenská energetika

Pre študentov

V našej spoločnosti poskytujeme možnosť práce aj na dočasné brigádnické pracovné ponuky pre denných študentov stredoškolského, príp. vysokoškolského štúdia.

V čase vykonávania brigády je v našej spoločnosti podmienkou platný štatút denného študenta, ktorý preukážete originálnym potvrdením o návšteve školy.

Aktuálne voľné brigádnické pracovné ponuky

Vážení uchádzači,

v prípade Vášho záujmu o uvedené pracovné ponuky, riaďte sa pokynmi uvedenými v pracovnej ponuke. V komunikácii nezabudnite v predmete uviesť názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

V prípade Vášho záujmu o akúkoľvek našu pracovnú ponuku podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nevyhnutné nám udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Pokiaľ nám súhlas neudelíte, alebo ho odvoláte, nebudete môcť byť zaradený medzi uchádzačov o zamestnanie a budete z evidencie vyradený. Odvolať súhlas môžete nasledovnými spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu kariera@sse.sk, alebo
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Dovoľujeme si Vás však informovať, že s pracovnou ponukou oslovíme iba tých kandidátov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a predstavy v rámci aktuálne obsadzovaných voľných pracovných ponúk.

Pozícia Miesto výkonu práce Termín nástupu
Brigádnik - administratívne práce Žilina DOHODOU
Brigáda - odborné práce Žilina IHNEĎ, príp. DOHODOU

Dovoľujeme si zároveň informovať vás, že kontaktujeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú nami stanovené požiadavky a predstavy o vhodnom kandidátovi.

Ak vás nezaujala žiadna z uvedených voľných pracovných ponúk, môžete zaslať svoj životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mail kariera@sse.sk, prípadne na adresu sídla našej spoločnosti.

Konzultácie k odborným, bakalárskym či diplomovým prácam

Všetky poskytnuté informácie, či citácie musia byť záujemcom - autorom práce v súlade s platnou legislatívou riadne označené a uvedené.
Záujemcovia môžu podať žiadosť o poskytnutie informácií o každej odbornej práci, či štúdiu samostatne na:
kariera@sse.sk

Stredoslovenská energetika, a. s.
sekcia Ľudské zdroje
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Odborná prax

V skupine SSE Holding umožňujeme študentom vykonávanie bezplatnej odbornej praxe.

Vážení študenti, ak máte záujem vykonávať odbornú prax, doručte na kariera@sse.sk žiadosť o vykonanie odbornej praxe.
Či už tlačivo poskytne vaša škola, alebo je to formálna žiadosť, musí obsahovať:

  • obsahovú náplň odbornej praxe,
  • obdobie a miesto vykonávania odbornej praxe,
  • denný časový rozvrh praxe,
  • meno a kontakt na povereného vyučujúceho, prípadne na garanta odborného výcviku za školu.

Žiadosť doručte minimálne 30 kalendárnych dní pred začiatkom odbornej praxe na:
kariera@sse.sk

Stredoslovenská energetika, a. s.
sekcia Ľudské zdroje
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.