Úspora energií vo firme | SSE

Vykurovanie a chladenie, stlačený vzduch a para

Optimalizujte svoje náklady a ušetrite so SSE!
Ponúkame vám služby na zvyšovanie
energetickej efektívnosti.

Vo vzťahu k vám vystupujeme ako generálny dodávateľ komplexného riešenia energetickej efektívnosti a zároveň ako váš projektový manažér.

V akých oblastiach poskytujeme služby energetickej efektívnosti?

 • Vzduch
  Pomocou technológie stlačeného vzduchu ušetríte rekonštrukciou kompresorov vrátane rekuperácie zvyškového tepla až 20 % elektrickej energie.
 • Teplo
  Využívanie odpadového tepla prostredníctvom rekuperačných jednotiek
 • Chlad
  V tomto prípade SSE využíva:
  • spätné zapojenie odpadovej energie v procese chladenia,
  • výrobu chladu ako súčasť procesu, ktorý sa nazýva trigenerácia ( ide o kombinovanú výrobu elektrickej energie, tepla a chladu).
 • Para
  Ide o optimalizáciu výroby pary pri konkrétnych parametroch a požiadavkách zákazníka. Ide o kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET). Súčasťou riešenia môže byť návrh zostavy kondenzačnej parnej turbíny.
 • Kombinovaná výroba elektriny a tepla – kogenerácia.

Ako postupujeme pri realizácii služieb energetickej efektívnosti?

 • vykonáme internú obhliadku (audit) súčasného stavu u zákazníka,
 • navrhneme najvhodnejšie technické riešenie na zníženie energetickej náročnosti prevádzky spolu s našimi partnermi,
 • vypočítame finančný model konkrétneho riešenia, napríklad zníženie prevádzkových nákladov, čas návratnosti investovaných financií,
 • definujeme nefinančné prínosy, napríklad zvýšenie kvality pracovného prostredia,
 • výber vhodného dodávateľa,
 • ponuka financovania a splácania formou EPC,
 • realizáciu daného riešenia a Projekt manažment,
 • technický dozor,
 • servis technologického zariadenia.

Aké sú možnosti financovania služieb energetickej efektívnosti?

 • naša spoločnosť financuje celý projekt (tzv. energy performance contracting)
  • naša spoločnosť sa stáva majiteľom financovanej technológie do jej splatenia prostredníctvom úspor, ktoré technológia prinesie,
  • vykonáme audit technológie a navrhneme najvhodnejšie technické riešenie,
  • vypracujeme finančný model návratnosti,
  • vyberieme najlepšieho dodávateľa, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka,
  • vypracujeme projekt, aplikujeme riešenie a zabezpečíme servis.
 • naša spoločnosť spolufinancuje projekt a stáva sa partnerom zákazníka pri projekte
  • dodáme know-how v oblasti energeticky efektívnych riešení,
  • vyberieme vhodných dodávateľov technológií z nášho produktového katalógu,
  • zabezpečíme službu projektového manažmentu pri zavádzaní konkrétneho riešenia.
 • zákazník financuje projekt sám, naša spoločnosť dodá konkrétne riešenie (tzv. consulting)
  • dodáme know-how v oblasti energeticky efektívnych riešení,
  • vyberieme vhodných dodávateľov technológií z nášho produktového katalógu,
  • zabezpečíme službu projektového manažmentu pri zavádzaní konkrétneho riešenia.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.