Energetické audity a štúdie | SSE

Energetické audity a štúdie

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva

zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Dať si vypracovať energetický audit do 5. 12. 2015

a opätovne reauditovať každé 4 roky sú povinné

všetky veľké podniky.

Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu objektu a jeho energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájsť najefektívnejšie úspory a návrhy opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, ekonomického prínosu a návratnosti investičných nákladov. Audit posudzuje tepelnotechnické vlastnosti budovy, vykurovanie a ohrev vody, vzduchotechniku budovy, osvetlenie a spotrebu ostatných energií.

Vďaka energetickému auditu od SSE:

  • si splníte legislatívnu povinnosť a predídete možnej finančnej pokute*,
  • zhodnotíte súčasný stav svojho objektu a jeho energetickú náročnosť (audit môže odhaliť aj skryté chyby),
  • zvýšite efektívnosť svojej prevádzky,
  • dostanete návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti,
  • získate informáciu o ekonomickom prínose energetických úspor a návratnosti investičných nákladov,
  • zabezpečíme vám pravidelnú reauditáciu každé 4 roky. 
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.