Veľkoodberatelia - termovízne meranie | SSE

Termovízne meranie

Identifikujte poruchy elektrických zariadení včas

a šetrite náklady. Termovízne meranie predstavuje

nedeštruktívnu metódu diagnostiky nielen

elektroenergetických zariadení a ich prvkov.

Ponúkame vám možnosť včasného odhalenia porúch prejavujúcich sa zvýšeným tepelným vyžarovaním vysokoprofesionálnymi termokamerami vrátane vypracovania odbornej správy.

Výhody termovízie

 • včasné odhalenie porúch na elektrických zariadeniach všetkých napäťových úrovní – NN, VN, VVN,
 • zníženie prácnosti a nákladov na údržbu,
 • skrátenie dĺžky odstávok zariadení z prevádzky,
 • eliminácia nepredvídaných porúch,
 • diagnostika nedostatkov zariadení a tým zníženie strát pri prenose energie.

Použitie termovízie

 • Elektroenergetika
  Identifikácia nadmerného oteplenia a opotrebovania jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení (rozvádzače, kompenzácie, generátory, transformátory, káblové a linkové vedenia NN, VN, VVN).
 • Stavebníctvo
  Odhalenie kritických miest na obvodovom plášti budov s únikom tepla či použitie nekvalitného stavebného materiálu.
 • Priemysel
  Pomocou termografických snímok strojov, ložísk, uhlíkov na motoroch, svorkovníc a rôznych mechanicky namáhaných častí strojov možno efektívne odhaliť stupeň opotrebenia, namáhania a predísť možným poruchám.
 • Teplárenstvo
  Škody na izolačnej vrstve vedú k vysokým tepelným stratám, predčasnému starnutiu rozvodov a k zintenzívneniu hrdzavenia.
 • Poistenie
  Termovízne meranie elektrických častí (napr. rozvádzačov) je často podmienkou na poistenie výrobných a technologických zariadení. 

Kontaktujte nás a my vám vypracujeme cenovú ponuku

Vypíšte krátky kontaktný formulár "Chcem zistiť bližšie informácie"
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.