Ponuka plynu

S plynom od SSE získate

 • garanciu nízkej ceny
 • spoľahlivosť a stabilitu
 • nadštandardný a vždy dostupný zákaznícky servis
 • zaujímavé zľavy a výhody
 • možnosť odoberať dve energie od jedného dodávateľa

Zistite si vašu cenu dodávky plynu

Zákazníkom s  ročnou spotrebou viac 500 MWh navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku plynu optimálne a efektívne. Pri výbere vhodného produktu berieme do úvahy najmä:

 • výšku spotreby,
 • odberový diagram,
 • kredit rating,
 • požadované platobné podmienky.

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na dodávku plynu podľa vašich požiadaviek

Ak ste zákazník so spotrebou do 500 MWh, máte nárok na sadzby pre podnikateľov a organizácie. Viac informácií nájdete tu.

Z čoho sa skladá celková cena plynu?

Faktúry za plyn platíte svojmu dodávateľovi,avšak časť platby dodávateľ odvádza ďalším subjektom. Prečítajte si, za čo vo faktúre vlastne platíte.

Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene plynu, ktorú platí odberateľ:

Pozn.: Pre výpočet boli použité priemerné hodnoty.

 

Pozrite si štruktúru koncovej ceny plynu:

Ponuka našich sadzieb

Pripravili sme pre vás ponuku sadzieb prehľadne a jasne

Sadzba Ročná spotreba plynu na OM
kWh m3
M1 0 – 2 110 vrátane 0 – 200 vrátane
M2 2 110 – 17 935 vrátane 200 -1 700 vrátane
M3 17 935 – 68 575 vrátane 1 700 – 6 500 vrátane
M4 68 575 – 633 000 vrátane 6 500 – 60 000 vrátane
S 633 000 – 4 220 000vrátane 60 000 – 400 000 vrátane
V1 4 220 000 – 21 100 000 vrátane 400 000 – 2 000 000 vrátane
V2 21 100 000 – 158 250 000vrátane 2 000 000 – 15 000 000 vrátane
V3 158 250 000 – 263 750 000vrátane 15 000 000 – 25 000 000 vrátane
V4 263 750 000 – 3 165 000 000 vrátane 25 000 000 – 300 000 000 vrátane
V5 3 165 000 000 – 5 275 000 000 vrátane 300 000 000 – 500 000 000 vrátane
V6 nad 5 275 000 000 nad 500 000 000

Individuálna starostlivosť

SSE poskytuje svojim veľkým zákazníkom osobitnú starostlivosť a individuálnu obsluhu.

Každý zákazník má prideleného:

 • svojho manažéra pre biznis zákazníkov, ktorého úlohou je
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • riešenie záležitostí týkajúcich sa zmluvného vzťahu
 • svojho manažéra starostlivosti, ktorý zabezpečí
  • nové pripojenie odberného miesta
  • prepis odberného miesta (t. j. zmenu odberateľa)
  • ukončenie dodávky do odberného miesta
  • zmenu technických údajov na odbernom mieste
  • konzultáciu platieb a pod.

Špeciálnym zákazníkom (obchodné reťazce, multisite zákazníci) sa venujú naši key account manažéri.

Pracujeme v štyroch hlavných regiónoch:

 • Región Žilina a Považie
 • Región Orava a Liptov
 • Región Martin a Prievidza
 • Región Banská Bystrica a juh

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke