Produkty a tarify pre veľkoodberateľov | SSE

Produkty a tarify

Náš individuálny prístup k cenotvorbe je prvým krokom k optimalizácii vašich nákladov. Zákazníkom s ročnou spotrebou viac ako 500 MWh radi navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku plynu optimálne a efektívne. Stačí, ak nám na e-mail biznis@sse.sk pošlete nasledovnú žiadosť:

Ponuka zmluvných modelov

Výber vhodného zmluvného modelu odporúčame konzultovať s obchodníkom SSE.

Typ Produkt Ročná spotreba v GWh Tolerancia zmluvného
množstva
od do
Fixná cena Normál 0,5 6 Tolerančné pásmo

Postupný nákup bez bilancovania na spote

StepOn Klasik 2 10 Tolerančné pásmo
Postupný nákup so spotovým bilancovaním KOMBI – profil 6 20 Plná flexibilita
KOMBI – BL blok 6 999 Plná flexibilita
Spot Dynamik 1 999 Plná flexibilita

Prehľadná ponuka taríf plynu od SSE

Pripravili sme pre vás jasnú a prehľadnú ponuku našich taríf. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať spýtať na niečo konkrétnejšie, neváhajte nás kontaktovať.

Od 1.1.2017 dochádza na základe zmien v legislatíve k zmenám v tarifách dodávky a distribúcie plynu. Zmena sa netýka len samotnej ceny, no mení sa aj počet taríf, do ktorých môžu byť podnikatelia a organizácie zaradené podľa výšky spotreby. SSE zabezpečí automatickú zmenu tarify plynu pre svojich zákazníkov. Pôvodné distribučné tarify budú k 1.1.2017 nahradené novými, spolu s príslušnými tarifami za dodávku plynu. Odberatelia nemusia o zmenu žiadať a nie je ani potrebné uzatvárať novú zmluvu.  

Nová legislatíva definuje 26 tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (distribučné tarify), ktoré sú  rozdelené podľa ročného množstva distribuovaného plynu. Tarify za dodávku plynu sú po novom označené T1 až  T26,  podľa výšky ročného odberu plynu.  Pre tarify T1-T6 sú ceny regulované.

Prehľad taríf platných od 1. 1. 2017

Pôvodná
tarifa
Nová
tarifa
Spotreba od - do
MWh m3
M1 T1 do 2,138 0 – 200 vrátane
M2 T2 2,138 – 18,173 200 – 1 700 vrátane
M3 T3 18,173 – 42,760 1 700 – 4 000 vrátane
M3 T4 42,760 – 69,485 4 000 – 6 500 vrátane
M4 T5 69,485 – 85,000 6 500 – 7 951 vrátane
M4 T6 85,000 – 100,000 7 951 – 9 355 vrátane
M4 T7 100,000 – 300,000 9 355 – 28 064 vrátane
M4 T8 300,000 – 641,400 28 064 – 60 000 vrátane
S T9 641,400 – 2 000,400 60 000 – 187 091 vrátane
S T10 2 000,000 – 4 000,000 187 091 – 374 181 vrátane
S - Va T11 4 000,000 – 8 000,000 374 181 – 748 363 
Va - Vb T12 8 000,000 – 14 000,000 748 363 – 1 309 635
Vb - Vc T13 14 000,000 – 22 000,000 1 309 635 – 2 057 998
Vd - Ve T14 22 000,000 – 50 000,000 2 057 998 – 4 977 268
Ve T15 50 000,000 – 100 000,000 4 977 268 – 9 354 537
Ve - Vf - Vg T16 100 000,000 – 250 000,000 9 354 537 – 23 386 342
Vg - Vh T17 250 000,000 – 1 000 000,000 23 386 342 – 93 545 370
Vh T18 1 000 000,000 – 1 600 000,000 93 545 370 – 149 672 591
Vh T19 1 600 000,000 – 2 100 000,000 149 672 591 – 196 445 276
Vh T20 2 100 000,000 – 2 700 000,000 196 445 276 – 252 572 498
Vh T21 2 700 000,000 – 3 200 000,000 252 572 498 – 299 345 182
Vh - Vi T22 3 200 000,000 – 3 750 000,000 299 345 182 – 350 795 136
Vi T23 3 750 000,000 – 4 280 000,000 350 795 136 – 400 374 181
Vi T24 4 280 000,000 – 4 810 000,000 400 374 181 – 449 953 227
Vi T25 4 810 000,000 – 5 345 000,000 449 953 227 – 500 000 000
Vi T26 nad 5 345 000,000 nad 500 000 000

Individuálna starostlivosť

SSE poskytuje svojim veľkým zákazníkom osobitnú starostlivosť a individuálnu obsluhu. Každý zákazník má prideleného:

 • svojho manažéra pre biznis zákazníkov, ktorého úlohou je:
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • riešenie záležitostí týkajúcich sa zmluvného vzťahu
 • svojho manažéra starostlivosti, ktorý zabezpečí:
  • nové pripojenie odberného miesta
  • prepis odberného miesta (t. j. zmenu odberateľa)
  • ukončenie dodávky do odberného miesta
  • zmenu technických údajov na odbernom mieste
  • konzultáciu platieb a pod.

Špeciálnym zákazníkom (obchodné reťazce, multisite zákazníci) sa venujú naši key account manažéri.

 • Pracujeme v troch hlavných regiónoch:
  • región Žilina a Považie,
  • región Banská Bystrica, Orava, Liptov,
  • región Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.