Chcem plyn od SSE

Užívajte si s nami svoje zákaznícke výhody jednoducho a pohodlne. V prípade, že vám niečo nebude jasné, radi vám pomôžu naši manažéri pre biznis zákazníkov.

Chcem zmeniť dodávateľa

4 jednoduché kroky k zmene dodávateľa

Ak sa chcete stať naším odberateľom, radi celý proces zmeny dodávateľa vybavíme za vás. Prechod k SSE je veľmi jednoduchý a prebehne bez akéhokoľvek výpadku energií. Stačí postupovať podľa nasledujúcich krokov.

1

Podpis zmluvy a splnomocnenia

Na základe vašej požiadavky vám náš obchodný zástupca vypracuje cenovú ponuku. Po jej akceptácii pripraví zmluvu a 2x splnomocnenie a doručí vám ich na podpis.

2

Doručenie podpísanej zmluvy a splnomocnení do SSE

Kompletne vyplnené a podpísané tlačivá odošlite poštou alebo osobne odovzdajte svojmu obchodnému zástupcovi.

POŠTOU NA ADRESU:

Stredoslovenská
energetika a.s.
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

OSOBNE MANAŽÉROVI PRE BIZNIS ZÁKAZNÍKOV

3

Výpoveď zmluvy súčasnému dodávateľovi

Zmluvu so súčasným dodávateľom môžete mať na dobu:

  • určitú, keď nie je potrebné zmluvu vypovedať, ale jej platnosť uplynie dátumom uvedeným v zmluve alebo v obchodných podmienkach. V tomto prípade si treba dávať pozor a preveriť, či nemáte zmluvu s automatickou prolongáciou.
  • neurčitú, keď je potrebné zmluvu vypovedať, pričom výpoveď súčasnému dodávateľovi plynu vybavíme za vás na základe podpísaného splnomocnenia.
4

Začiatok dodávky plynu od SSE

Výhodný plyn od SSE vám začneme dodávať bez prerušenia v momente uplynutia výpovednej lehoty a zrealizovania procesu zmeny dodávateľa. Zmena dodávateľa trvá 21 dní. Ak je zmluva podpísaná na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac, túto lehotu stanovuje zákon o energetike.

Zistite si svoju cenu dodávky plynu

Zákazníkom s ročnou spotrebou viac 500 MWh navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku plynu optimálne a efektívne. Pri výbere vhodného produktu berieme do úvahy najmä:

  • výšku spotreby,
  • odberový diagram,
  • kredit rating,
  • požadované platobné podmienky.

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na dodávku plynu podľa vašich požiadaviek.

Ak ste zákazník so spotrebou do 500 MWh, máte nárok na sadzby pre podnikateľov a organizácie. Viac informácií nájdete tu.

Z čoho sa skladá celková cena plynu

Faktúry za plyn platíte svojmu dodávateľovi, časť platby však dodávateľ odvádza ďalším subjektom. Prečítajte si, za čo vo faktúre vlastne platíte.

Podiel jednotlivých zložiek ceny na koncovej cene plynu, ktorú platí odberateľ:

Podiel zložiek ceny na koncovej cene plynu

Pozn.: Na výpočet boli použité priemerné hodnoty.

Pozrite si štruktúru koncovej ceny plynu:

Štruktúra koncovej ceny plynu

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.