Plyn pre veľkoodberateľov | SSE

Chcem plyn od SSE

Užívajte si s nami svoje zákaznícke výhody jednoducho a pohodlne. V prípade, že vám niečo nebude jasné, radi vám pomôžu naši manažéri pre biznis zákazníkov.

Chcem zmeniť dodávateľa

4 jednoduché kroky k zmene dodávateľa

Ak sa chcete stať naším odberateľom, radi celý proces zmeny dodávateľa vybavíme za vás. Prechod k SSE je veľmi jednoduchý a prebehne bez akéhokoľvek výpadku energií. Stačí postupovať podľa nasledujúcich krokov.

1

Podpis zmluvy a splnomocnenia

Na základe vašej požiadavky vám náš obchodný zástupca vypracuje cenovú ponuku. Po jej akceptácii pripraví zmluvu a 2x splnomocnenie a doručí vám ich na podpis.

2

Doručenie podpísanej zmluvy a splnomocnení do SSE

Kompletne vyplnené a podpísané tlačivá odošlite poštou alebo osobne odovzdajte svojmu obchodnému zástupcovi.

POŠTOU NA ADRESU:

Stredoslovenská
energetika a.s.
Sekcia Predaj biznis zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

OSOBNE MANAŽÉROVI PRE BIZNIS ZÁKAZNÍKOV

3

Výpoveď zmluvy súčasnému dodávateľovi

Zmluvu so súčasným dodávateľom môžete mať na dobu:

  • určitú, keď nie je potrebné zmluvu vypovedať, ale jej platnosť uplynie dátumom uvedeným v zmluve alebo v obchodných podmienkach. V tomto prípade si treba dávať pozor a preveriť, či nemáte zmluvu s automatickou prolongáciou.
  • neurčitú, keď je potrebné zmluvu vypovedať, pričom výpoveď súčasnému dodávateľovi plynu vybavíme za vás na základe podpísaného splnomocnenia.
4

Začiatok dodávky plynu od SSE

Výhodný plyn od SSE vám začneme dodávať bez prerušenia v momente uplynutia výpovednej lehoty a zrealizovania procesu zmeny dodávateľa. Zmena dodávateľa trvá 21 dní. Ak je zmluva podpísaná na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 1 mesiac, túto lehotu stanovuje zákon o energetike.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.